Sistem saati: 26.09.2018 04:23
Tüm zamanlar UTC + 2 saat

Serrasalmus Altispinis

Yetkili: Moderatör


Bu konu kilitlenmiştir, iletilerinizi düzeltemezsiniz ve cevap yazamazsınız.
 1 sayfadan 1. sayfa [ 1 ileti ]

Yazar Mesaj

Çevrimdışı dr_ortho

Piranhacı

Piranhacı


Kullanıcı avatarı


Kayıt: 11.07.2010 19:42

İleti: 628

Yaş: 34

Konum: İzmir

İletiTarih: 22.08.2010 10:46   İleti başlığı: Serrasalmus Altispinis   

Alıntı ile cevapla İletiyi rapor et 

Serrasalmus altispinis

BIG BELLY SPINE PIRANHA
MERCKX, JÉGU, DOS SANTOS, 2000

Çev. Notu: Metnin aslını bozmamak için şekil numaraları değiştirilmemiştir. Ancak fotoğraflarla uyumsuzdur. Olasılıkla çevrilen kaynakta orjinal makalenin tüm şekilleri alınmamıştır. Metinde parantez içerisindeki italik yazılar çeviriye açıklama olarak sonradan eklenmiştir.

FRANK MAGALLANES

Buradaki haritada gösterilenler belirli türlerin yaklaşık olarak dağılımıdır. Tüm dağılımı göstermemektedir. Esasen hobiseverlere bu türün görünüş olarak S.rhombeus'a olan yakın benzerliği dışında söylenecek başka bir söz yoktur. Görünüş olarak o kadar benzerler ki alanda ayırmak icin eğitimli bir göz gerektirir. Michel Jégu'nun makalesinden alıntı yapılananlar hariç tek canlı fotoğraflar olan Adrien Leroy (yukarıda) ve Jerry Plakyda'nınkilerden de (aşağıda) göründüğü de bu türlerin benzediğidir. Davranışları da S.rhombeus ile benzerdir. Böylece nasıl davranacağı konusunda çıkarımlar yapabiliriz. Sudaki yaşamı konusunda nereden toplandığı veya yalnız yaşayıp yaşamadığı gibi konularda herhangi bir kayıtlı bilgi yoktur. Ait olduğu Serrasalmus cinsine bakarak gruplar halinde değil de yalnız yaşıyor olabileceği yorumunu yapabiliriz.

Resim
Resim 1

Resim
Resim 2

Resim
Resim 3

Resim
Resim 4

Resim
Resim 5

Akvaryum ticaretinde ender bulunur ve S.rhombeus veya diğer Compressus cinsi piranalarla kolayca karıştırılabilir. Önerilen akvaryumda tek tür olarak beslenmesidir. Şanslıyız ki S.altispinis'i 5 inç TL (total lenght/burundan kuyruk dahil sonuna kadar olan toplam uzunluk ) korunmuş örnek ve büyük bir yetişkin olarak (Adrien Leroy'un fotoğrafı) görebiliyoruz. Yetişkinaltı dönemde kuyruktaki koyu "V" şekli S.marginatus'a benzer şekilde neredeyse hyalin kenara kadar uzanır. Ancak olgunlaşmayla kuyruktaki kalın bant daha çok dolmaya başlar ve yaşla birlikte daha belirgin hale gelir.

GiRiŞ

Özet

Yeni bir tür Serrasalmus olarak , S.altispinis, Uatumã havzasında (Amazon, Brazilya), S.rhombeus'u tamamlayıcı bazı açıklamalar ile birlikte Guyana kalkanında (jeolojide kalkan; bir kıtayı oluşturan dev kara plakaları) tanımlanmıştır (Linnaeus, 1766).

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766), Surinam'da tanımlanmış, Amazon'da Orinoco ve Guyana kıyı havzalarında kaydedilmiştir. Fransız Guyana'sında, Maroni Havzası’ndan Iracoubo Havzası’na kadar yayınlanmış ve Araguari Havzası’nda (Amapá, Brazilya) kaydedilmiştir. Uatumã Havzası'nda (Amazon, Brazilya) S.rhombeus yeni bir tür ile simpatrik (çev.notu; sympatric: biyolojide aynı veya örtüşen bir bölgede yaşayan birbirine çok benzer türler için kullanılır.) olarak yaşar; bu tür S.altispinis’tir. S.altispinis'in vücudu S.rhombeus'a göre hafifçe daha basık ve koyudur. S.altispinis 4 adet supranöral bulunması (bu sayı S.rhombeus'ta 5 adettir.) ve daha derin "serrae" (tüm serrasalmus cinsine adını veren ve anal yüzgecin hemen önündeki testere veya tarak ağzı gibi tırtıklı şekildeki anatomik oluşum) ile karakterizedir. Bu özellikler S. altuvei, S. compressus ve S. geryi arasında da paylaşılır. Bu üç tür de koyu ve basık bir vücuda sahiptir ancak S.altispinis'ten farklıdırlar.

Resim
Resim 6

Resim
Resim 7

Resim
Resim 8

Resim
Resim 9

Renk

Canlı renklerden oluşur, balığın gövdesi gümüş rengi ve yetişkinlerin baş kısmının yanakları turuncudur. Yan tarafları küçük koyu renkte, çapları balığın gözü kadar olan oval beneklerden oluşur. Büyüdükçe ve 150 mm'lik örneklere yaklaştıkça bu benekler giderek yok olur ve balığın gövdesinin yanları (flank) koyulaşır. Operkülün (çev.notu: balıklarda solungaçları çevreleyen sert kısım, genellikle baş ile gövdenin sınırı olarak kabul edilir.) hemen arkasında geniş bir humeral leke (çev.notu: klasik olarak caribalardan bildiğimiz solungacın yanındaki leke) bulunur ve yüksekliği başın 2/3'üne yaklaşabilir. Bu leke 100mm SL 'den (çev.notu:standart lenght. Balığın kuyruk hariç burnundan gövde sonuna kadar olan uzunluğu) sonra giderek belirginleşir. Yüzgeçler hyalindir. Sadece kuyrukta tabandaki lekeden kontrast yapacak şekilde en uçta siyah bir bant bulunur. Alkolde korunmuş örneklerde gövdenin gümüş rengi belirsizleşir ve açık kahverengi bir ton alır ancak başın altındakı kırmızımsı ton çok eski olmayan örneklerde korunur.

Coğrafi dağılım

Uatumã sularının tamamında Serrasalmus altispinis tanımlanmış ve yakalanmıştır. Bunun dışında 1982 ve 1994 yılları arasında Teceira Queda'da, nehrin küçük kollarında nehrin taban kısmında da yakalanmıştır. Su sıcaklığı 30ºC üzerinde ve pH 5.5 ile bölgesel standartlar içinde görülmüştür.

Tartışma

Serrasalmus altispinis genel vücut formu ve renklenme bakımından özellikle de kuyruktaki siyah uç bandı ile S.rhombeus'a benzer (şekil 4A, B). Yine de S.altispinis daha az sayıdaki supranöralleri ile S.rhombeus'tan ayrılır (4'e karşı 5) (şekil 5A, B çev.notu: orjinal metinde bu şekilde geçmesine rağmen şekil 7A,B olduğu düşünülmektedir. Zira 5 A, B yoktur.). Ayrıca "serra" denen yapılar daha yuksektir (şekil 6B, 7 çev. notu: Orjinal metinde bu şekilde geçmesine rağmen uyumlu resimlerin 7B, 8 olduğu düşünülmektedir.) (4,4-5,8% SL 'ye karşı S.rhombeus'ta 2,4-3-8%). Bu iki türü ayıran diğer bir kriter de; S.altispinis'te gözler arası mesafenin daha dar olmasıdır (8,8-10,1% SL'ye karşılık S.rhombeus'ta 10,3-13,4%) (Şekil. 6D, 8A, B çev. notu: Orjinal metinde bu şekilde geçmesine rağmen şekil 1 olarak düzeltilmiştir.). İki türde de yanaktaki kemikleşme aralığı aynıdır. Ancak gözü preoperkül (çev.notu: yanakta, solungaç kenarına uzanan ince kemik kısmı) açısından ayıran uzaklık S.altispinis'te daha azdır (7,6-10.3% SL'ye karşın S.rhombeus'ta 11,5 - 14,5%). Lateral (yan kısım) çizgideki delikli pul sayısı S.altispinis'te daha az olarak görülmektedir. (S.altispinis'te hypural kemiğe kadar -çev.notu: kuyruk kılçıklarının birleştiği özelleşmiş son omurga- 78-85, 72-77 ; S.rhombeus'ta 90-101, 81-89). Dahası, S.altispinis ektopterigoid dişlerini (damak dişleri) S.rhombeus'a göre daha çabuk kaybediyor gibi görünüyor (şekil 6A). S.altispinis'te kuyruk tabanında renk daha koyu ve humeral leke daha geniş ve belirgindir (şekil 4A, B). Nehir sularının ( çev.notu: burada nehir olarak tüm Amazon değil de Uatumã Nehri anlatılmak istenmektedir.) tümünde yaygın olarak bulunur, bölge aynı zamanda S.rhombeus'un tanımlandığı Amazon kısımlarından birisidir (Jégu ve ark., 1993). Uatumã yatağında yapılan toplamalarda her iki türün de tesadüfi varlığı bize S.altispinis'in, S.rhombeus'un simpariği (aynı coğrafi alanda en azından bir bölgeyi paylaşıyor olmak) olduğunu söyleme imkanı verir. Böylece yakın bir tür olan S.rhombeus'la kolaylıkla karıştırılması son derece doğaldır.

S.altispinis'i Üretmek

Aşağıdaki bilgilerin türün nehirde bulunduğu bölgelerdeki su şartlarıyla ilişkili bilimsel literatüre dayandığını hobiseverlere hatırlatırız. Bu türün üremesi için ek gereklilikleri de sağlamak sizin yeteneklerinize kalmıştır. Kendi fikrime göre bu türün besleneceği tanktaki tahmin edilen şartları sağlamak S.rhombeus'taki başarının da büyük bir kısmını sağlayacaktır. Benzer bir çok tür kapalı alanlar olarak ev akvaryumlarından çok halka açık büyük akvaryumlarda üretilmiştir. Bu yazının tamamlandığı tarihe kadar kapalı alanda S.altispinis henüz üretilememiştir. Umut ederim ki aşağıdaki açıklama hobiseverlere bu türü başarı ile üretme isteğini sağlar. Bu türü üretmek için en az 200 galon (çev.notu: 1 U.S. gallon = 3.785 litre ) ve daha üstü olan büyük bir akvaryum gereklidir. Yüksek filtrasyon ve çakıl taban üzerinde arka ve yan tarafları kaplayan bitkiler olmalıdır. İsteğe göre ıslak/kuru filtrasyon sistemi ve orta-kuvvetli arasında akıntı sağlayan kafa motoru gerekecektir. Balığa yeterli yüzme alanı sağlayacak bitki örtüsü yardımcı olabilir. Suyun doğal sıcaklığı 30ºC üzerinde ve pH 6.3, iletkenlik 70 uS olmalıdır. Bu bir berrak su türüdür. Uatumã açıkları kuraklık döneminde beyaz kumlu kumsaldır.

Etimoloji (çev.notu: dil köken bilimi)
Altispinis sıfat olarak latince altus (yüksek) ve spina (diken) sözcüklerinden gelmekte ve bu türün "serra" larının yüksekliğini belirtmektedir.

EN FAZLA BOYUT:
19.0 cm SL (yaklaşık 10 inç TL)

DAĞILIM
Amazon Nehri Havzası, Uatumã Nehri

Alıntı yapılan orjinal metin:

http://www.angelfire.com/biz/piranha038/altispinis.html

Çeviren: Ahmet Savran
Ahmet Savran
26 / İzmir - Balçova

150*50*75(h) - Super Red Dragon Flowerhorn
100*40*45(h) - boş

En son Burak Kaşıkçı tarafından, 10.10.2015 22:54 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Resimler Güncellendi.
Sayfa başı Profile bak Özel mesaj gönder 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Bu konu kilitlenmiştir, iletilerinizi düzeltemezsiniz ve cevap yazamazsınız.
 1 sayfadan 1. sayfa [ 1 ileti ]Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir

Bu forumda yeni konular açabilirsiniz
Bu forumda konulara cevap yazabilirsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz

  

cron