, , , , , ile etiketlendi
, , , , , ile etiketlendi

Chloromine-T, 18-20 mg/L 1 saat süreyle 2-3 gün tatbik edilir. Suyun pH’ı 7,5-8,5 olmalıdır.

İyodophor (Betadine): İyodophorlar, 50-200 mg /L sadece 10 dakika gözlenmiş yumurtalarda kullanılır. Balıklarda kullanılmaz. %10’luk Batticon şeklinde eczanelerden temin edilebilir.

Malachite Green (Malaşit Yeşili): Malaşit Yeşili, 1-5 mg/L banyo şeklinde 1 saat ve 3-5 gün uygulanır. Balık etinde birikinti yaptığı, kanserojen olduğu iddia edilmekte ve bu nedenle insan sağlığı açısından zararlı olduğu bildirilmektedir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde kullanımını yasaklamıştır. Yumurta mantarlarında, balıkların dış yüzeylerindeki mantar ve parazit enfeksiyonlarda kullanılmaktadır.

Methylene Blue (Metilen mavisi): Metilen mavisi, 1-3 mg/L 3-5 gün 1 saat banyo şeklinde uygulanır. Genelde bakteri, mantar ve paraziter enfeksiyonlarda kullanılır.

Rivanol: Sarı renkli bir tür boyadır. Balıklar için toksiktir. Akvaryum balıklarında açık deri lezyonlarında uzun süreli banyolar şeklinde dezenfektan olarak kullanılır. Rivanol 0,250 gr/L dozunda kullanılır.

Tuz: Tuz banyoları balık hastalıklarının tedavisinde kullanılan en eski antiparazitik ilaçtır. (%1’lik solüsyon) Bakteri, mantar ve sülüklere karşı etkilidir. Ayrıca bazı parazitlere karşı etkili olabilir. Balıklar 1 saat banyo şeklinde uygulanır. %0,2, %1,%1,5 (10-15g/L) 20-30 dakika, %2,5 (25g/L) 10-15 dakika Costia spp, Trichodine spp, Chilodonella spp karşı akvaryum balıklarında kullanılır. Tuz %1’lik (10kg/1m3) çiftliklerde uygulamak çok pahalıya neden olur.

Akriflavine: Dış parazitlere, kuyruk çürümesi ve mantar enfeksiyonlarına karşı 3 ppm dozunda 3 gün süreyle uygulanır (5-10 mg/L).

Trypaflavin: Acridin boyasıdır. 10mg/L (10g/m3) dozunda 10 saat banyo şeklinde parazitlere karşı kullanılır. Oral olarak 10mg/kg dozunda Hexamita spp tedavisinde kullanılır.

Potasyum Permanganat (KMnO4): Flagellatlar, mantarlar ve bakterilere karşı etkilidir. 0,1 ppm dozunda banyo şeklinde kullanılır. Bakterilerde olumsuz etkisi vardır. Saprolegnia, Argulus, Costia spp, Trichodine spp, Chilodonella spp karşı 10mg/L (10g/m3) 30 dakika, 2-4mg/L (2-4g/m3) uzun süreli banyo şeklinde Trichodine spp sağaltımında kullanılır. Alabalıklar için öldürücü etkisi vardır (0,025 ppm).

Formaldehit (Formalin, formol): Formaldehit, sadece bakterisid, virusid, fungusid değil aynı zamanda antiparzitik olarak etki eden bir dezenfektan maddedir. Formaldehit’in etki mekanizması enzim aktivitesini bozarak etki yapmaktadır. Formal olarak %35-40’lık solüsyonlar halinde piyasada bulunur ucuz bir maddedir. Formaldehit paraformaldehit şekline geçerek bulunduğu kabın dibinde beyaz bir tortu oluşturur. Bu balıklar için toksik bir maddedir. Bu madde asla kullanılamaz.

Paraziter hastalıklarda iyi sonuç verdiği bilinmekte, fakat bazı paraziter hastalıklara karşı literatürlerde bildirilen dozlarda etkili olmadığı yapmış olduğumuz deneyler sonucu ortaya çıkmıştır. Bakteri ve sporlar üzerinde etkilidir. Mantar enfeksiyonlarında da kullanılır. Formaldehit, sudaki erimiş oksijeni tükettiğinden sıcaklığın yüksek olduğu mevsimlerde özellikle su sıcaklığının 18ºC’nin üzerine çıktığı zamanlarda kullanımı tehlikelidir.

Etkisi 24 saat sonra maksimuma ulaşır. Havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır. Formaldehit balıklara aç karına verilir.

Sudaki oksijen miktarını dengelemek için suya oksijen verilir. Formaldehit su ısısı yüksekse en fazla 167 ppm,düşükse 200-250 ppm’e kadar kullanılabilir.

Duruma göre 10-15 dakika hava sıcaksa, en fazla 1 saat banyo yaptırılır. Fakat su sıcaklığı düşük olduğu zamanda 30 dakika sonra balıklarda oksijen yetersizliğinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca su tek girişli ise su seviyesi düşürülmemeli veya en son havuzdan başlayarak formaldehit uygulaması yapılmalıdır.

Bakır Sülfat (CuSO4): Mavi-Yeşil renkte kristal halde bir kimyasal maddedir. Halk arasında göz taşı veya gök taşı olarak isimlendirilmektedir. Buda formaldehit gibi mikroorganizmaların enzimatik etkinliğini bozarak dezenfektan olarak etki yapar. Ucuz ve kolay bulunan bir maddedir. Etkisi ve kullanılacak miktarı suyun sertliğine göre değişir. Sertlik derecesi (CaCO3) bilinmeyen ve sertliği 50 ppm’in altındaki sularda kullanılırsa zehirleme yapar, 40 ppm’in üzerindeki sularda ise etkisizdir.

Suyun sertlik 50-100 ppm →→ 0,5 ppm CuSO4 kullanılır.

100-200 ppm →→ 1 ppm CuSO4 kullanılır

200-400 ppm →→ 2 ppm CuSO4 kullanılır

Sertliği 500 ppm’in üzerindeki sularda 500 ppm’lik CuSO4 içine balık batırılıp çıkartılarak 1 dakikalık banyo yaptırılır. Bakır sülfat alabalıklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Alabalıklar için toksik etkiye sahiptir.

Bakır sülfat 100mg/L (100g/m3) dozunda 10-30 dakika sürede sadece akvaryum balıklarında kullanımına müsaade etmekteyiz. Costia spp 10 dakika, Grydactylus spp 30 dakika banyo şeklinde uygulanır.

Not: Bakır sülfat banyolarından sonra balıkların deri mukozasında bulunan mukus hücreleri tahriş etmekte ve balıkların dış yüzeyinde bulunan mukus tabakası ortadan kalkmakta, dolayısıyla balıkların doğal savunma sistemi mekanizması ortadan kaldırılmış olur. Bu neden, balıkların birçok enfeksiyona açık olmasını sağlar. Özellikle levrek balıklarında parazitel enfeksiyonlarda kullanıldığı zaman bir kaç gün sonra mutlaka vibrio enfeksiyonu görüldüğü tesbit edilmiştir. Bakır sülfat alabalıklarda kesinlikle kullanılmamalı dır. Alabalıklar için toksit etkiye sahiptir.

Quaternery Amonyum Bileşikleri: Mikroorganizmaların hücre zarının geçirgenliğini bozarak, hücre içine girer, enzimleri etkisiz hale getirir mikroorganizmaların ölümüne neden olurlar. Piyasada zefirol (zefiran ve dezen) olarak bulunur.

250 mg/L Trichodina, Grydactylus 1-2 dak.’da Costia 16 dak.’da öldürür.

Zefirol 250mg/L (= 250 gr/m3) 20-30 dak.

Suyun sertliği 100ppm’den düşükse 2ppm, 100-200ppm arasında ise 3ppm 200ppm’den daha fazla ise 4ppm dozunda 15 dakika ile 60 dakika arasında uygulanır. Bakteriyel solungaç hastalığında kullanılır.

Hyamine 3500 2-4mg/L (= 2-4gr/m3) 1 saat üzerinde bakteriyel solungaç hastalığında fingerling ve fry’larda kullanılır.

Benzalkonium Chlorid 5mg/L 24-48 saat saprolegnia spp karşıda kullanılır.

Kalsiyum Siyanamid: Myxosporidlerin öldürülmesi amacıyla balıksız havuzlara 3 kg/m2 dozunda kullanılır. Balıklar için toksiktir.

Hidrojen Peroksit (H2O2): %3’lük olarak satılmakta, suda serbest O2 ayrılarak gülcü dezenfektan etki gösterir. Katalaz enzimi üzerine etki ederek etkisini gösterir. Akvaryum balıklarının %0,5’lik solüsyon 5 dakika ektoparazitlerine karşı kullanılır. %3’lük solüsyondan 100ppm dozunda 10 dak. gözlenmiş yumurtaların dezenfeksiyonu amacı ile kullanılır.

Havuzların dezenfeksiyonu için aşağıdaki formülü önermekteyiz.

Sodyum hidroksit 100gr

Teepol 10gr

Kalsiyum hidroksit 2000gr

Su 10Lt

Bu karışım hazırlanıp iyice karıştırıldıktan sonra 10m2’lik havuz yüzeyine 1Lt gelecek şekilde badana edilir.

Ultraviyole Lambaları: Kuluçkahaneye giren suyun dezenfeksiyonu amacı ile en yaygın kullanılan yöntem ultraviyole (UV) ışınlarıdır. Yeni tip UV lambası saat 4.000 Lt suyu dezenfekte edebilmekte ve 8.700 saat süreyle kullanılabilmektedir. 50.000µW/saniye cm2 dozu IPN virüsü hariç sudaki bakteri ve virüsleri öldürmek için yeterli, 350.000µW/saniye cm2 mikrosporid sporları dahil tüm bakteri ve virüsleri öldürür, fakat IPN virüsüne etki etmez.

Not: Dezenfektanlar banyo seklinde kullanılan ilaçlar hasta ve sağlıklı balıklar üzerinde denemeler yapıldıktan sonra (24 saat) herhangi bir toksikasyona neden olmadığı tespit edildikten sonra kullanılmalıdır. Yani deneme ve kontrol gurubu kurularak ilacın etkene ve balığa etkisi kontrol edildikten sonra balıklarda ölüm meydana getirmemişse ilaç kullanılmalıdır. Ayrıca balıklarda tok iken dezenfektan kullanılmamalıdır. Bu nedenle banyo tarzında yapılacak olan ilaçlama sabah erken saatlerde yapılmasında fayda vardır.

Akuakültürde Kullanılan Antibiyotikler.

Ampicillin:

a) 200mg/L suya banyo şeklinde akvaryum balıklarında kullanılır.

b) 80mg/kg canlı ağırlığa (CA), 5-7 gün. Özellikle Gr(-) ve Gr(+) bakterilerde etkilidir.

Chlortetracycline:

a) 10-20mg/kg CA yem içerisinde 1-4 gün kullanılır.

b) 10-20mg/L suya 1-2 saat banyo tarzında uygulanabilir.

Cholaramphenicol:

a) 50-70mg/kg CA dozunda oral yolla 5-10 gün uygulanır.

b)10-50mg/L banyo tarzında 1 saat süreyle akvaryum balıklarında kullanılır. Eritropoesise neden olabilir.

Doxycycline:

500mg/kg CA dozunda bir kez uygulanır.

Erythromycin:

25-100mg/kg CA dozunda 4-21 gün kullanılır. Gr(+) bakterilerin tedavisinde kullanılır. Özellikle bakteryel böbrek hastalığının tedavisinde ve streptokok enfeksiyonlarında sıkça kullanılır.

Flumequine:

6 mg/kg CA dozunda 10 günden az olmamak koşuluyla ve 12,5-25 mg/L şeklinde kullanılır.

Furanace:

a) 2-4 mg/kg CA dozunda 3-5 gün kullanılır.

b) 0,5-1 mg/L suyav 5-10 dakika banyo tarzında uygulanır.

Isoniazid:

Tüberkülozda 40mg/L banyo şeklinde,akvaryum balıklarında kullanılır.

Spiramycin:

125 mg/kg CA dozunda 10 gün kullanılır.

Sulphamerazine:

200 mg/kg CA dozunda 14 gün kullanılır.

Furazolidone:

25-75 mg/kg CA dozunda 20 gün üzerinde kullanılır.

Penicilline-G:

Oral yolla etkisizdir ve pahalı bir ilaçtır.

Kanamycin:

50 mg/kg CA dozunda 7gün kullanılır. Alabalıklar için toksit etkili.

Oxytetracycline:

50-75 mg/kg CA dozunda 10 gün kullanılır. Ca+2 ve Mg+2 gibi di ve tri valant iyonlar ile şelat yaparlar. Şelat oluşumu sonucu oluşan büyük kopleksler bağırsak epitelinden emilimi güç olacağından etkin yoğunluğa çıkması zordur. Ca+2 ve Mg+2 gibi ağır metallerin bulunduğu ortamda yetiştiriciliği yapılan balıklarda oxytetracycline kullanımına dikkat edilmelidir.

Rifampicin:

Rifampicin 60 mg/kg CA dozunda yeme katılarak en az 7 gün verilir.

Kaynak: Aquapena.com

, , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi

Her zaman büyük bir tank, güçlü bir filtre balıkların sağlıklı yaşaması için bir etken değil.Onlara doğalarındaki birebir ortamı veremesek bile en azından yakın bir ortam vererek sağlıklı büyümelerini sağlayabilriz. Tabii bunlar için bazı şeyleri uygulamak ve bilmek gerekiyor.

A- Elyaf ve Türevleri; Piyasada pek çok ürün vardır. En çok bilinen ve tercih dilen elyaftır. Silikonsuz elyaf her zmana tercih sebebi olmalıdır. Yorgancılardan bile temin edebilirsiniz. Çok uzun süreler filtrenizde kalmasın en azından ayda bir temizleyin. Bunun yanında mavi kıl sünger ve gözenekli süngerleri de dış filtrenizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bakteri tutucudurlar, biyolojik döngü için faydalıdırlar. Her zaman bilindik ve kaliteli ürünleri tercih edin.

B- Biyolojik malzemeler ve diğer ekipmanlar; Bunların genel anlamda amacı biyolojik filtrasyona yardımcı olmak ve faydalı bakteri oluşumunu ve gelişmesini sağlamaktır. Genel olarak tercih edilenler Sera siporax ve Eheim substrat benzeri ürünlerdir. Zamanla tıkanırlar ve temizlenmeleri gerekir. Çok sıcak olmayan bir su ile temiz bir dış fırçası ile temizlenebilir. Bazen yeni paket alınıp eskilerle aşılama yoluna da gitmek mümkündür.

– Siporax; Yüksek miktrada tünel bir yapıya sahip olan sera siporax’ta bulunan açık gözenekler anaerob bakteriler ve çok az su ile ideal bakım sağlar. Tünelin içinde az oksijenli bir ortam vardır ve nitriti nitrata dönüştürür. Bakteriler nitratı ayrıştırır, böylece yeterince oksijen oluşur ve nitrat oranı devamlı azalır. Ayrıca siporax ‘ın biyolojik filtre kapasitesi başka seramik filtre malzemelerinden 34 kez yüksektir.

– Peat(Torf); Özel granül formu sayesinde, önce humik ve sonrasında doğal siyahlıktaki suyu oluşturan kahverengi fulvik asitler, çok değerli eser elementler ve diğer doğal içerik yavaşça çözünür. Böylece, öncelikle karbonat sertliği (kH) ve toplam sertlik (gH) düşer. Peat ile oluşturulan su değerleri çok uzun süre sabit kalır. Mantarın, bakterlerin, yosunların büyümesini engeller.

Filtrenin en üst katmanına konulmalıdır, aktif karbon kömürü ile birlikte kullanılmaz en fazla 6 ayda bir değiştirilmelidir.

– Karbon Kömürü; Toksik (zehirli) organik maddeleri filtrelemek için kullanılan filtre kömürüdür. Fosfat ve nitrat içermez, pH değerini etkilemez. Bu ürün özellikle yeni kurulan tanklarda ilk bir hafta on günlük süreler arasında kullanılabilir. Daha sonra ayda bir yada tanklarda hastalık nedeni ile ilaç kullanımlarındaki zehirli maddelerin temizlenmesinde kullanılır. Peat ile kullanılmaz.Bir paket kullanıldıktan sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Filtrenin en üst katmanına yerleştirilir.

Tüm bunların ışığı altında basitçe dış filtremizi nasıl düzenleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya doğru gidecek olur isek;

– Elyaf
– Siporax (Yada substrat)
– Elyaf
– Karbon Kömürü
– Karbon Kömürü çıkarıldıkta sonra torf (Peat)
– Elyaf

Yukarıda da belirttiğim gibi ilk kurulumdan sonra karbon kömürü bir hafta on gün süre ile filtre içinde çalıştırılmalı daha sonra yerine peat (torf) koyulmalıdır. İkisi bir arada kullanılmamalıdır.

Sera’dan faydalanılarak yazılmıştır.

, , , , , ile etiketlendi

Peat = Torf olmak üzere, yazıda Peat olarak anlatılacaktır.

Peat & Hacim Ayarlaması

200 lt ve altındaki hacimlerde ilk başta 200 gr peat konulmalıdır. Akvaryum hacminiz kadar peat koymanız önerilir. Her 100 lt için ortalama 100 gr peat koymanız sağlıklı olur. Bu miktarları su değerlerinize ve akvaryum içinde ki köklere göre ileriki günlerde ayarlayacaksınız. Sadece ilk başta ne kadar miktar ile başlayacağınızı bilmeniz, aniden düşen değerler açısından çok önemlidir. Çok fazla miktar ile başlarsanız, aniden düşen değerler sonucunda balıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Peat & İlk 10 Gün

Filtrenize Peat ekledikten sonraki 10 gün boyunca düzenli olarak pH değerini takip  etmelisiniz ve Peat miktarını akvaryum şartlarına göre ayarlamalısınız. Her gün aynı saatte pH ölçerek akvaryumda ki değişen değerleri takip edin. Ani düşen değerler var ise günde 2 kez pH ölçmeniz daha güvenli olacaktır. Peat ekledikten sonraki ilk 3 gün içinde pH değeriniz düşmüyor ise; peat miktarına ekleme yapmalısınız. Her ekleme yapışınızda 50 gr’lık ölçüler ile miktarı arttırın. Sonraki günlerde takip edip pH değerlerine göre ekleme-eksiltme yapabilirsiniz. Peat ekledikten sonraki günlerde pH değerinde 2 derecelik düşüş var ise hemen miktar azaltmalı ve bu miktarı yine 50 gr olarak ayarlamalısınız. Her miktar değişiminde mutlaka 50 gr’lık değişimlere gidin. 10 gün sonunda pH değeri istediğiniz ölçüde ise ve sonraki günlerde çok ufak değişimler oluyor ise Peat miktarını tam olarak ayarlamışsınız demektir. Akvaryuma; R/O, damacana su, kimyasallar ve kökler eklemediğiniz sürece 4-5 ay boyunca pH değeri istediğiniz değerlerde kalır. Tabi ki en az 3-4 günde bir pH kontrolü için ölçüm yapmakta fayda vardır. Su çekip eklemelerinizde değişen değerler, Peat sayesinde kısa bir süre sonra eski haline gelir.

Peat olarak Sera Super Peat kullanmanızı tavsiye edilebilir.

, , , ile etiketlendi

PiranhaYavrularıRapor edilene göre çok az hobici bu türü üretmeyi başarmıştır. Gereksinimleri pygocentrus nattereri den birkaç istisna dışında çok farklı değildir. Bu tür için kuraklık ve de yağmur sezonu tatbik edilmesine ihtiyaç vardır. Fakat sadece bunu yapmak kendi başına yeterli değildir. İyi şartlar, besleme ve bakım hepsi beraber sadece sezonları uygulamaktan daha önemli rol oynar. Seksüel olarak olgun çiftler için akvaryum ebatları en az en az 200 lt olmalıdır. Akvaryumun bir tarafı yoğun şekilde bitkilerle dekore edilir, diğer tarafı ise çıplak bırakılır. Üreme potansiyelindeki balıklara mahremiyet sağlanmalı ve bu yüzden akvaryum kenarlarını balıklarınız sizi görmeyecek şekilde bloke etmelisiniz. Akvaryum dıştan gelecek herhangi bir rahatsızlıktan uzak olmalıdır. Erkeklerin rengi koyulaşır ve dişiler agresif olurlar. Kumları üfleyerek yuvalarını inşa ederler ve/veya bitki köklerine yumurta dökerler.

Rio Orinaca nehrine ait kimyasal değerler izlenildiğinde; pH:4.5-7(6.0); 2-8dH(6) ;75-82ºF(24-28ºC) şeklindedir. Üretim amaçlı sebeplerle su sıcaklığı en yüksek sınırda tutulmalıdır (29ºC). Amazonda üreme alanları Ocak Mart arası kuraklık sezonuna maruz kalırken, Nisan-Eylül arası da yağmur sezonunun etkisi altındadır. Pek çok akvarist su kimyasını uygun değerlerde tutma ve balıklarını yumurtlamaya teşvik etmede pek çok sorunla karşılaşır. Problemin balıklara yumurtlama sezonunda yumurtlamaları için gerekli ortamın benzerini sağlamaya çalışmada ve balıkları çiftleşmek için uygun bir atmosfere sokmakta yattığı görülür. Bu durum sezona bağlı olarak yumurtlayan Çoğu balık türü için doğruyken, şart olmasından ziyade üremek için zorlayıcıdır. Sadece bulundukları habitat yumurtlayabilecekleri zamana ilişkin düzenleyici etkiye sahiptir.

Hobicilere ve iş sahiplerine göre Jim Smith Başarılı bir şekilde bu türü üretmiştir. Jim tankın bir tarafında sürekli çalışan bir hava taşının tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu yolla kuraklık sezonu şartlarına benzer koşullar sağladığınız zaman filtreleri kapatabilirsiniz. Mevcut su seviyesini %20 düşürün. Jim’ e göre balıklar barometrik basınç değişikliklerinden etkilenmektedirler ve su düzeni yakın gözlem altına alınmalıdır. Yazar Oregon da yağmur sezonu başlangıcında çok daha fazla üreme öncesi davranış gördüğünü ifade ediyor. Yağmur sezonu başlangıcında su seviyenizi tekrar tam konuma getirin ve filtreleri çalıştırın. Bu noktada peat kullanmanız balıklarınızı üremek için teşvik edecektir. Yağmur sezonu için su ısısı 1 derece yükseltilir. Balıklar amazonda yağmur suyundaki değişimlere tepki gösterirler ve bu onlara üreme sezonuna başlamaları için yardım eder. Fazla vakit sömürücü olsa da, Jim bu formül ile başarıya ulaştığını anlatıyor.

Bu canlıları üretme girişiminde bulunana akvaristlerin hatırlamaları gereken nokta, her bir durumun birbirine kıyasla farklılığıdır. Jim’in balıklarında çalışan bu yöntem sizde olumlu bir sonuç vermeyebilir. Bu işe soyunan hobicilerin yapmak zorunda oldukları şey şartları doğal haline benzetmektir. Her şeyden önemli olan anahtar uygulama ise balıkları üremeleri için koşullandırmaktır. Bu olmadan bütün emeğiniz vakit kaybıdır. Bu türe ve gereksinimlerinin neler olduğunu dair bilginiz ve sağduyunuz tatmin edici sonuçlar almanızda size yardımcı olacaktır.

Şu andaki bilimsel çalışmalara göre, cinsiyetle irtibatlı olarak, %50 yetişkinlik seviyesi erkekler için 165mm, dişiler de ise 188 mm boyda meydana gelmektedir. Dişi ve erkek balıklar her yıl Ocaktan Nisana kadar gonadal değişime maruz kalırlar. Sperm ve ovum üretimi kapasitesi ise Temmuz ve Ağustos arasına tekabül eder.

Opefe

, , , , ile etiketlendi

Süs balıkları ve su bitkileri geldikleri yerlere su şartları isterler. Günümüzde tüm süs balıklarının çoğunun yetiştirilmelerine rağmen hala örneğin tropik yağmur ormanlarındaki gibi yumuşak ve kirlenmemiş su veya Doğu Afrika göllerinde olduğu gibi hafif alkalili su gerektirirler. Dolayısı ile akvaryumlarımızdaki kısır döngünün nasıl oluştuğunu ve nasıl işlediğinin kuşkusuz ki en önemli yapı taşları gH, kH, pH, NH4 / NH3, NO2, NO3, Fe, O2, CO2, CU, PO4, Cl’ dir. Bunların açılımları aşağıdaki gibidir.

A-) gH-(Toplam sertlik): Suyun toplam sertliği kalsiyum ve magnezyum tuzlarının birikimi ile tespit edilir. Toplam sertlik balığın, mikroorganizmalarının ve bitkilerin büyümesini etkiler. Akvaryumlarda beslenen süs balıklarının çoğu için uygun değerler 6 ile 16 dgh arasında değişir tek balığın kendini iyi hissettiği gH-değeri süs balığınızın toplu bir akvaryuma konduğunda pek fazla değişmemelidir. Çoğu süs balıklarının menşe memleketlerinde toprak minerallerinden yoksundur. Dünyanın birçok yerinde ise tam tersidir. Yağmur topraktan kalsiyum ve magnezyumu çözer ve suyu bu şekilde sertleştirir.
– Çok yüksek toplam sertlik: Sera super peat ile filtreleyin veya Güney Amerika gibi yumuşak tropik su menşeli balıklar için doğal turba özleri, izleme elemanları ve humin asitlerine sahip sera morena ekleyin böylece balığın doğasına uygun şekilde yumuşak su olur.
– Çok düşük toplam sertlik: Sera gH plus ile yükseltin; daha sert su ile kısmı su değişikliği.

B-) kH-(Karbonat Sertliği): Karbonat su sertliği karbonik asitli kalsiyum ve magnesyum bileşiklerinden oluşur. Yeterli karbonat sertliği pH değerini sabitler. Karbonat sertliği akvaryumda biyolojik ayrışım işleri ve bitkilerin karbondioksit tüketiminin neden olduğu değişimlere karşı tampon görevi görür. Karbonat sertliği tehlikeli pH düşüşlerini (asit düşmesini) önler. Güçlü pH değişiklikleri balığa zarar verir. İstikrarlı pH değerlerini sağlayan tavsiye edilen karbonat sertlikleri: 5 ile 10 dkH arasıdır.
– Çok yüksek karbonat sertliği: Sera pH-minus ile veya yumuşak su ile kısmi su değişiklikleri ile düşürün veya sera super peat ile filtreleyin.
– Düşük karbonat sertliği: KH-plus ile yükseltin.

C-) pH-değeri: pH-değeri suyun asitli, nötr veya alkalinli olup olmadığını gösterir. Tür ve orijinlerine bağlı olarak balık ve bitkiler asitli, nötr veya alkalinli su gerektirirler. pH düştükçe su asitliği artar,ve pH yükseldikçe daha alkalinli olur. pH değeri logaritmik bir değerdir. Bu şunu ifade eder: pH-değeri 7 olan su pH-değeri 8 olan suya göre 10 kat daha asitlidir, pH değeri 6 olan su 100 kat daha asitlidir. Bu nedenle kesin ph değeri akvaryum biyotopu için esastır.
– Yüksek pH değeri için: Sera pH-minus, super peat ile filtreleme ve kısmı su değişikliği.
– Çok düşük pH değeri için: Sera-pH plus, daha alkalili su değişikliği, fakat amonyum kirliliğinin tespit edilmesi kaydı ile…

D-) NH4/NH3-(Amonyum Amonyak): Her evde olduğu gibi örneğin yiyecek artıklarından, düşen yapraklardan veya balık atıklarından kirleticiler veya bahçe havuzunda ortaya çıkar. Sera nitrivec ile akvaryumda bulunan yararlı bakteriler önce amonyum, sonra nitrit ve son olarak nitrata dönen nitrojen içeren bu atıkları işler. İyi dengelenmiş bitki topluluğu çalışan anaerobik akışı nitratı filtreye atar. Yüksek amonyum düzeyleri zarar görmüş veya daha gelişmemiş bakteri aktivesini gösterir,. Örneğin su değişimi veya yeni kurma. Eğer pH değeri 7’nin üzerinde ise, daha yüksek miktarda amonyum amonyağa dönüşür ve bu balık için zehirlidir. Hatta 00,2 mg/l’den yüksek amonyak düzeyi bile uzun vadede solungaçların zarar görmesine neden olur. 0,5 mg/l veya yukarı seviyelerinde süs baliği için akut boğulma tehlikesi vardır.

E-) Çok yüksek Amonyum/Amonyak düzeyleri: Kısmı su değişimi, acil durum, önemli olarak: Balık tolere edilebiliyorsa pH değerini düşürün, sera nitrivec ile sabitleyin, filtreyi kontrol edin, balık sayısını azaltın, tasarruflu besleyin, daha fazla bitki ekleyin.

F-) NO2-(Nitrit): Çözülme işleminden sonra ortaya çıkan nitrit konsantrasyon çok yoğun ise güçlü bir kan zehridir. Tespit edilebilen nitrit düzeyleri su kirliliğidir. Akvaryum ve bahçe havuzlarındaki balıklar 3,3 mg/l ve yukarısında akut tehlikeyle karşı karşıyadır.
– Ntrit düzeyi (NO2)0i3-0,0mg/l (nitrit nitrojen[NO2-N]düzeyleri 0,1- [color=red]0,3mg/l’ye eşittir): Akvaryumunuza sera nitrivec ekleyin. Filtrelerin uygun çalişip çalışmadığını, çok fazla yiyecek verilip verilmediğini veya balığın kayıp olup (ölmüş) olmadığını kontrol edin.
– 0,9mg/l’den itibaren NO2(0,3 mg/l NO2-N düzeyine eşittir): Aşırı su kirliliği, kısmi su değişikliği yapın, nitrivec ile ayarlayın. Su kirliliğinin nedenini araştırın ve elimine edin.
– 3,3 mg/l’den itibaren NO2(1,0mg/l NO2-N düzeyine eşittir): Hemen suyun %30’unu değiştirin ve yukarıdaki işlemi yapın. 12-24 saat sonra %30 su değişimini tekrarlayın.

G-) NO3-(Nitrat): Nitrat ikinci çözülme aşamasıdır. Nitrojen içeren maddelerin çözülmesi sırasında oluşur ve musluk suyu ile de akvaryum suyuna karışabilir. Nitrat düzey 50 mg/l’nin üzerinde ise balıklar ve bitkiler canlı olmayacaktır ve yosun hızla büyüyecektir. Düzeyin 20 mg/l’yi aşmaması gerekir.
– 20 mg/l üzerinde nitrit düzeyi: Sera Bia Denitor’u veya sera sporax’lı bir yavaş akış filtresine takın. Her 100 litre su için 1 litre sporax veya toplam her 3 metre balık boyu için kullanıldığında biyofilitrede ciddi nitrat çözülmesi gerçekleşmiş olacaktır. Bunun için filtreye sera nitrivec ile aktifleştirin. Hızlı büyüyen bitkiler ekleyin. Düşük nitratlı sulara sıkça kısmı su değişiklikleri yapın. Balık ve yiyecek miktarını düşürün.

H-) Fe-(Demir): Demir tüm süs balıkları için önemli besindir. Düşük demir bitkileri olumsuz etkiler, fakat çok yüksek demir balıklar ve bitkiler için zararlıdır. Her tür demir bitkiler tarafından alınmaz. Bu nedenle musluk suyundaki demir zararlı olabilir. Sararan yapraklar az demirin belirtisidir.
– Yetersiz Demir: Akvaryumda sera florena (sıvı gübre) ve florenette A (tablet gübre) kullanarak gübreleyin. Aktif maddeler florenette A ve T den yavaşça bırakıldıklarından ve kökler tarafından hemen alındıklarından gübre tabletleri demir test kitleri ile izlenemez.
– Çok fazla demir: Kısmi su değişikliği.

I-) O2-(Oksijen): Oksijen balık ve akvaryum canlıları için esastır. Bitkilerde geceleyin bir miktar oksijen isterler. Oksijen düzeyi, su ısısı, su çalkantısı, türler, balık ve bitki adeti ve yiyecek miktarına bağlıdır. Oksijen azlığı ciddi solunum yetmezliğine ve ekstrem durumlarda balık ve bitkilerin boğulmasına neden olur.

J-) CO2-(Karbondioksit): Karbondioksit besinler için önemli bir besindir. 10 ile 40 mg/l arasındaki bir co2 düzeyinin yeterli olduğu görülmüştür. Akvaryum balıkları da kendilerini bu şartlar altında iyi hissederler. Karbondioksit testi günlük olarak test edilmesi gerekmektedir.
– Yetersiz CO2: Sera fertillizaton system (CO2gübreleme sistemi ) ile karbondioksit ilave edin.
– Çok fazla CO2: CO2 ilavesini azaltın, seramic CO2 control system ile CO2 düzeyi ve pH değerini otomatik olarak düzenlenebilir.

K-) Cu-(Bakır): Bakır, balıklar ve omurgasızlar ve mikro organizmalar için çok önemlidir. Bakır akvaryuma veya havuz suyuna musluk suyu ile bakır içeren su arıtma faaliyetleri sonucu girebilir. Fazla dozu önlemek için bakır düzeyinin dikkatle izlenmesi gerekir. 0,3 mg/l üzerindeki seviyeler salyangozlar ve diğer omurgasızlar ,1,0 mg/l üzerindeki seviyeler tatlı ve tuzlu su akvaryumlarındaki tüm canlılar için öldürücüdür.
– Çok Fazla Bakır: Bakırsız su ile büyük kısmi su değişiklikleri, çift doz sera aquatan ile ayarlayın…

L-) PO4-(Fosfat): Akvaryumlardaki yüksek fosfat düzeyine (sıklıkla 10 mg/l’ye kadar) çok fazla balık, zengin fosfatlı besinler ve fosfat içeren bitki gübreleri sebep olur. Yüksek nitrat düzeyi artan yosun büyümesine neden olur.
– Çok yüksek fosfat düzeyleri: Haftada suyun %10-30’unu değiştirin, akvaryumunuza hızlı büyüyen bitkiler ekleyin, sera phosvec ekleyin, balık adetini azaltın.

M-) Cl-(Klor): Klor musluk suyunda genellikle vardır ve yeni kurmalarda veya su değişimlerinde akvaryuma karışır. Klor 0,002 mg/l üzerindeki konsantrasyonlarda balıktaki mukoza zarlarında yanmalara neden olur. Ayrıca yararlı bakterilerin sayısını azalttığı için fitredeki kirletici çözülmesini etkiler.
– Çok fazla klor: Sera aquatan ekleyin (klorun etkilerini nötralize eder), bio döngü açısından nitrivec (yararlı bakteriler) ekleyin.

Sera Rehber

, , , , , , , , , , , ile etiketlendi