Hastalıklar, balık yetiştiricisinin korkulu rüyasıdır. Hastalık çıktıktan sonra yapılacak şeyler hem çok azdır, hem de zordur. Önemli olan, hastalıkları balık tanklarına yaklaştırmamaktır. Bu hem ucuz, hem kolay, hem de garantilidir. Hastalık tanklara bir kere bulaşırsa kayıplarımız çok büyük olabilir. Hastalık ciddi bir sorundur, ihmale gelmez. Sabırla ve bilgi ile çözümlenir.

Hastalık Belirtileri

Her balığın kendine göre bir davranışı ve görünüşü vardır. Hasta balıklar iştahsız ve suyun satha yakın kısmında, kıyıda su akıntı başlangıcında veya çıkışında toplanırlar. Su içerisinde spiral şeklinde dönerler, sallanırlar, titrerler, dengelerini kaybederler ve sersem sersem dolaşırlar. Uyuşuk, tembel, zayıf ve mukavemetsiz olurlar.

Bu davranış değişikliklerinin yanında balığın vücudunda renk değişmeleri, yaralar, kanamalar, lekeler ve kistler, solungaçlar da kabarmalar, mukus kaplanma, gözün beyazlaşması ve patlaması hastalık belirtisidir.

Şimdi bazı önemli balık hastalıklarını gözden geçirelim.

Furunkulosis

Bulaşıcı ve öldürücü olan bu hastalık daha çok alabalık ve sazan balığı olmak üzere pek çok balıkta görülür. Hastalık kolayca bulaşır. Hastalık mikrobu bir bakteridir. Bu mikrop çok dayanıklıdır. Hastalık mikrobu, yem, su, malzemeler ve ekipmanlar ile balıktan balığa bulaşır. Uygun olmayan çevre şartlarında ve havuzlara fazla balık konulduğunda hastalığın çok görülmesi özellikle balıklarla ani ve kitle ölümlerine sebep olur. Yavru gökkuşağı alabalığı bu hastalığa daha dayanıklıdır.

Neler görülecek: Büyük balıklarda, vücutta gözle görülebilecek açıklık ve irinli yaralar meydana gelir. Hastalık kan zehirlenmesinin bir türüdür. Hastalık ne kadar ilerlerse, yaralarda o kadar büyür. Mikrop kan pıhtılaştırarak ekseriya solungaçları tahrip etmekte, barsakların iltihaplaşmasına, kan ve akıntı meydana gelmesine neden olur. Böbrekler pelte gibi yumuşak bir hal alır. Genç balıklar, genellikle belirtiler görülmeden ölürler.

Teşhis: Buna benzer başka hastalıklar da vardır. Acaba hangi hastalık diye laboratuara hasta ve ölü balıklar gönderilir. Teşhis oradan konur.

Neler yapılacak: Önce kötü çevre şartları düzeltilmeli sonra balıklar iyileşinceye kadar yemlere ilaç katılarak tedaviye devam edilmelidir. Bunun için sulfonamitler veya antibiyotikler kullanılır. Mesela 1 kg canlı balık için sulfonamitlerden sulfamerasine 130-140 gr, antibiyotiklerden terramycine, chloramphenical veya oxytetrancycline 50-75 gr yeme katılmalıdır. Tedaviye 10 gün süre ile devam edilmelidir.

Solungaç Hastalığı

Hastalığa bir bakteri yol açar. Ancak yemlerde pantotenik asit noksanlığı, zararlı kimyasal maddeler, zirai ilaçlar ve solungaç parazitleri de bu hastalığın mikrobu gibi balıkta belirtilere sebep olabilir. Su sıcaklığı 10 C0’den fazla olduğunda ve balıklandırmanın fazla olduğu durumlarda hastalık daha çok ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri: Hastalığın ilk belirtileri balıkta gri-beyaz bölgelerin teşekkülüdür. Solungaçların kabarması ve sümüksü bir madde ile birbiri üzerine yapışması ile hastalık kendini belli eder. Solungaçlar, kızarık ve şişmiş durumdadır. İleri devrede hastalıklı yerler kanar ve ağız organları erir.

Hasta balıklar: Hasta balıklar iştahsız ve, halsizdirler. Akıntı yönüne doğru hareket etme, su yüzeyinde yüzme, solunum güçlüğü gibi belirtilerle hastalık kendini belli eder.

Teşhis: Hasta balıklar laboratuara gönderilerek kesin teşhisi yaptırılır ve tedavisine başlanır.

Tedavi: Hastalık solungaçlar üzerine lokalize olduğundan daha ziyade antiseptik ve antibiyotik banyolarından yararlanılır. Banyolar için 1 It suyun chloramphenicol, terramycine’den 10-20 mg, PMA, lignasan, roccal hyamine ve dignat’tan 2 mg katılarak balıklar 40-50 dakika süre ile 2-3 gün banyo yaptırılır.

Tedavide bakır sülfat kullanılırsa, 1 It suya 0,5 gr bakır sülfat katılarak balıklar banyo yaptırılır.

Unutma! Su sıcaklığı yüksekse ve balıklar kalabalıksa hastalığın tekerrür edeceği unutulmamalıdır. Bu durumda yapılan tedavi hastalığı yalnız kontrol altına alınır, YOK ETMEZ.

Yüzgeç Hatalığı

Pek çok tatlı su ve deniz balıklarında görülür. Hastalığa bir bakteri sebep olur. Hastalığın çıkışı ve yayılmasına kötü çevre şartları, yemlerde folik asit ve inositol noksanlığı ile a vitamini fazlalığı gibi bir çok etkende sebep olmaktadır. Hastalık, mikroplu sularda ve temas yoluyla balıklara bulaşır.

Hastalığın görülmesi: Hastalık, önce balığın sırt yüzgeçlerinde kalın mat bir çizgi ile dış kenarlarda beyaz renksizleşmeler meydana gelir. Hastalık ilerledikçe çizgi ve renksizleşme yüzgeçlerin köküne doğru yayılır. Yumuşak dokular ve çıkıntılar tahrip olur. Zedelenen ve yaralı yerlere, zamanla mantarlarda yerleşerek durumu ağırlaştırır.

Tedavisi: Hastalığı erken teşhisinde tedavi başarılı olur. İlerlemiş olaylarda balıklar imha edilmelidir.

Çevre şartları düzeltilir. Hasta balıklar, 1 lt suyu Chlortetracycline, Oxytetracyline’den 10 mg katılarak 1 saat süre ile banyo yaptırılır. Değerli balıklarda, Kanamycine ile balığın 1 kg için 20 mg hesabıyla iğne yapılarak tedavi edilir.

Enfeksiyöz Pankreas Nekrozu ( IPN)

Hastalığa bir virüs sebep olur. Hastalık belirtileri görüldükten birkaç saat sonra ölümler başlar ve %90’a varan ölümler olur.

Bulaşma: Hastalık mikrobu ile bulaşmış, su, yem, malzeme ve ekipmanlar ile balıktan balığa veya yumurtalarla geçer. Ayrıca su kuşları ile bir yerden bir yere nakledilirler. Sürüde birden bire ölümler başlayıverir. Balıklar durgun ve iştahsızdır. Ekseni etrafında burgu şeklinde döner veya gelişi güzel yüzerler. Vücudun genelinde renk koyulaşması ve göz çıkıklığı görülür. Mide ve bağırsaklar yem yemiş gibi şimşekte ve açık renkli veya beyaz salya meydana gelmektedir. Karaciğer, böbrek ve dalak solmaktadır.

Tedavi: Hastalığın tedavisi yoktur. Balıklar imha edilir. Malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilir.

Viral Hemorajik Septisemi (VHS)

Bu hastalık en fazla 2-3 aylık balık yavrularda rastlanır. Yukarı yaştakiler nadiren hastalanır. Hastalık etmeni bir virüstür. Uygun olmayan çevre şartları, stres, su sıcaklığının düşüklüğü hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olmaktadır. Bulaşma hastalıklı balıkların etrafa saçtığı virüsle bulaşık su, yem ve malzemeler olur. Hasta balıklar eksenleri etrafında dönerler veya, yatay yüzerler. Renkleri koyulaşır ve tek taraflı göz çıkıklığı ile göz ve göğüs yüzgeçleri etrafında kanamalar görülür. Yüksek oranda ölümler görülür. Tedavisi yoktur.
Su sıcaklığı 15-16 °C nin üzerine çıktığında hastalık durur. Çevre şartlarının iyileştirilmesi, balıkların bakım ve beslenmesine dikkat edilmesi, hijyenik kaidelere uyulması ile hastalığın işletmeye girmesi önlenebilir.

Hava Kesesi Yangısı

Hava keselerinin yangılanması ve iç organlarda bozukluklar görülmesi ile beliren ölüm oranı yüksek bir hastalıktır. Bulaşmada, çevre şartları, besleme ve özellikle hava keselerinin anatomik düzensizlikleri büyük rol oynar. Su sıcaklığının yüksek olması da, hastalığı şiddetlendirir. Hasta balıklarda spiral yüzme, ekseni etrafında yüzme, yan tarafı üzerinde yüzme, suyun yüzeyine yakın bir başı aşağıya doğru yüzme gibi yüzme bozuklukları, karında şişkinlik, gözlerde çıkıklık, durgunluk, iştahsızlık, refleks azlığı gibi belirtiler görülür. Ölüm oranı % 50-70’e çıkabilir. Hasta balıklar, tedavi için özel tanklara alınır ve 1 kg balık için günde 100 mg Chloramphenicol 10 gün süre ile yemlerine katılır. Ayrıca , yemlere vitamin B12 katılmasında da yarar vardır.

Saprolegniasis

Balıklarda en çok görülen bir mantar hastalığıdır. Zayıf ve güçsüz balıklarda görülür. Sindirim yolu ve temasla bulaşarak balığın deri ve iç organlarında bazı bozukluklara sebep olur. Balıklar bakımlı, vücudunda yara, mukoz tabakası yoksa sularda ne kadar mantar sporu bulunursa bulunsun hastalık oluşmaz. Hastalık en çok yumurtalarda zayiat yapar.

Bu bozukluklar nelerdir: Balığın bütün vücut yüzeyinde, deri ve yüzgeçlerde pamukçuk tarzında beyazımsı mantar demetleri oluşur. Mantarın ürediği dokular tahrip olur. Hastalığın işletmeye girmemesi için koruyucu tedbirler alınmalı, bakım ve besleme iyi yapılmalı, kullanılan malzeme dezenfekte edilmelidir.

Mantara yakalanmış balıklar, 1 It suya 10 mg potasyum permanganat katılarak 1 hafta süreyle 30-90 dakika arasında banyo yaptırılır. Malahit yeşilinden 15 It suya 1 gr katılarak balıklar, 10-60 saniye 100 It suya 0.5 gr katılarak balık yumurtaları 50-60 dakika banyo yaptırılarak tedavi edilirler.

Balıklarda İç Ve Dış Parazitler

Balıklarda da parazit olur mu demeyin. Her canlıda parazit olur. Üstelik bu parazitler onların verimlerine ortaktır. Bizim balığa verdiğimiz yemlerin bir kısmını da onlar tüketir. Bazı parazitler insana da geçebilir. Balık sülüğü, solungaç yengeci, kancalı kurt, balık biti, ligula ve difilobotriyum en çok, rastlanılan parazitlerdir.

Parazitlere karşı koruyucu tedbir olarak su kuşları ve parazitli balıklar yok edilir. Ayrıca 1 litre suya 25 gr masotan veya 1 It suya 25 mg potasyum permanganat katılarak balıklar 5 dakika süreyle banyo yaptırılır. Havuzlarda 1 It suya 0.25 gr Dylox katılarak 4 defa haftada bir ilaçlanır.

Son Söz

Bir hastalık geliyor bin bir emekle, zahmetle para sarf ederek, yetiştirdiğimiz balıkları alıp gidiyor. Öyleyse, hastalığın geldiği yol belli; pislik, kirlilik. Bu yolu kapatmamız lazım. Neyle? Temizlikle, titizlikle, dezenfeksiyonla. Buna uymayan yetiştirici, hastalığı kendisi davet etmiş olur. Hastalık ise bu davete hemen gelir.

, , , , , , , , , , , , ile etiketlendi

Pek çok hobici piranha almak için akvaryumcuya gittiğinde, bulunması zor olan gerçek piranha türleri yerine, akvaryumcular tarafında piranhalara benzeyen ama esasen piranha olmayan bir balık türüne yönlendirilmekte ve en kötüsü piranha adı altında hobiciye satılmaktadır. Bundan birkaç yıl önce bu sorun çok yaygın olarak karşımıza çıkıyordu. Artık iletişimin internet ile yaygınlaşması sonucu insanlar daha bilgili olarak akvaryumculara gidip bu tür kötü durumlara düşmekten kurtulabiliyorlar. Bu nedenle biz de sayfamızdan özel olarak bu konudan bahsetmek istedik.

Aşağıdaki resimler özellikle yeni başlayan arkadaşlar için çok iyi bir karşılaştırma olacaktır. Aşağıdaki ilk resim gerçek etçil piranha balıklarının resmidir.

Alttaki resim ise ismi pacu olan piranha benzeri olan ama aslında piranha olmayan balık türüdür.

Gerçek piranhaları ayırt edebilmek için ilk bakışta en belirgin özellikleri çeneleridir, etçil piranhaların alt çeneleri ileriye doğrudur, pacuların ise düzdür. Genel görüntüleri de dikkatli gözler için ayırt edici olabilir. Pacuların dişleri insanlar gibi düzdür, sadece kesmeye yararlar, tam olarak parçalayamazlar. Yavru piranhaların bir çok yerinde ısırıklar görebilirsiniz kuyruklar yüzgeçlerde yada vücutlarında. Pacular da bunu görmek pek mümkün değildir. O şekil piranhaları almanızda akvaryumcularda satılan bir çok piranhanın havuz üretimi olduğunu unutmamak lazım. Piyasada doğadan direkt olarak yakalanmış balık bulma şansınız çok azdır. Bu farklardan hiç birini ayırt edemiyorsanız da, gerçek piranha almadan önce akvaryumculara “etçil piranha, amazon piranha, ya da nattereri almak istiyorum” şeklinde kendinizden emin tavırlarla konuşun. Bu da bir nebze korunma yöntemi sağlayabilir.

, , , ile etiketlendi

Sera Baktopur: Tatlı su akvaryumlarında kuyruk çürümesi, ağız mantarı ve dış bakteri yel enfeksiyonlarda kullanılır.

Mikrobik hastalıkların belirtileri şunlardır: Beyaz ile gri arası leke, deri üstünde şişkinlik, deri altında kan oturması, cinsel bölgelerde ve yüzgeç kenarlarına kanlı iltihaplar, karın boşluklarında su toplaması, başta ve yüzgeçlerde beyazımsı gri renkte kabarcıklar, dikleşen pullar, fırlamış gözler, akvaryum dibinde veya köşelerde huzursuz sallanmalar, yüzgeçlerin kenarında beyazlaşmalar, yüzgeçlerde çürüme, veya tamamen erimesi gibi durumlar gözükebilir.

Kullanım esnasında ana tankta yararlı bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanılmalıdır.

Sera Baktopur Direct: Ağır bakteriyel iç enfeksiyonlarda, dropsy, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarda balık ülserlerine karşı çok etkilidir.

Karınların şişkin olmasından balıklarınız iç parazit rahatsızlığı olduğunu anlayabilirsiniz.

Hastalığı geç fark etmiş olsanız bile Sera bactopur direkt kullanarak tedavi edebilirsiniz.

Kullanım esnasında ana tankta yararlı bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanılmalıdır.

Sera Ectopur: Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında mantar ve parazit mücadelesinde kullanılır, bünyesinde serbest oksijenli tuz mineralleri içerir, oksijeni uzun süre suda barındırır, ayrıca tedavi sonrası balık stresinin giderilmesi içinde kullanılır.

Bir akvaryumda ektoparazit ve mantar gelişiminin, fazla yüklenmeden doğan stres, birbirlerine uygun olmayan balıkların kombinasyonu, çok yüksek veya çok düşük sıcaklık, dengesiz beslenme gibi bir çok soru olabilir, sürekli oksijen yetersizliği hem balık hem de bitkiler için diğer bir sorun olarak ortaya çıkar. Diğer bir özelliği ise tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında özel içeriği sayesinde sürekli bir iyileşme sağlar.

Sera Mycopur: Tatlı su akvaryumlarında saprolegnia (mantar) galsame, solungaç ve deri fluke’leri tedavisinde kullanılır. Bu parazitler tipik özellik olarak yumurtlama kuluçka larva ve yetişkin evrelerinden geçen parazitleridir.

Sera Costapur: Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında balık üzerine yerleşen ichthyophthırıus (beyaz benek) ve diğer deri parazitleri olan costia, chilodonella ve trichodina tedavisinde kullanılır. Bu parazitler tipik özellik olarak yumurtlama kuluçka, larva ve yetişkin evrelerinden geçen parazitleridir. Sera cortapur bu parazitleri her devresinde özelliklede larva döneminde etkisiz hale getirerek parazitin akvaryumunuzdan tamamen yok olmasını sağlar.

Sera Oodinopur: Tatlı su akvaryumlarında Kadife Hastalığı için kullanılır. Bünyesinde bakır ihtiva ettiği için tuzlu su akvaryumlarında kullanılmaz. Tatlı su balıkları karantina akvaryumlarında tedavi edilmelidir.

Mikrofish: Pamuğumsu mantarlara ve büyük virüslere etkilidir. Bakteriyel deri ve yüzgeç çürümesinde kullanılır. Balığın ağzında yoğunlaşan pamuğumsu mantarlarda etkilidir. Balık yaralanmalarında da kullanılabilir.

Biyo-Ichthyo: Beyaz benek, deri ve solungaçlarda kızılımsı görünüşlerde, deri üzerinde mavi beyaz lekeler için kullanılır.

Contra-Ichthyo: Beyaz benek hastalığı için yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır.

TetraMedica ContraSpot: Beyaz benek, buğulu gözler, hızlı solungaç hareketleri hastalıklarında etkilidir.

Aquamedic pointex: Tuzlu su akvaryumlarında özellikle beyaz benek için kullanılır. 600 L ye 30 ml. ya da 200 L ye 5 ml. 1. 3. 5. 7. ve 9. günlerde. İçinde omurgasız bulunan akvaryumlarda kullanılmaz. bunun için muadili olan ‘exodine’ kullanılır. Bu ilaçlar kullanılırken sistemde karbon varsa çıkartılmalıdır.

Sera Aqutan: Çözünmemiş tuzları ve saldırgan klorini nötralize eder. Zararlı metal iyionlarını hemen bağlar, vitamin b kompleksi ile balıkların mukoza zarlarını korur dayanıklı hale getirir. Balıkların yer değiştirme yada yeni bir tanka konulmaları esnasında balıklardaki gerilimi azaltır. Deri koruyucu kolotiler nedeni ile oluşan küçük yaralanmalarda yara iyileşmesini hızlandırır.

Sera Morena: Doğal turba ekstratları, iz elementleri, vitaminler ve nem asidine bağlı olarak akvaryumda tropik bölgelerinkine benzer su koşulları sağlar. Yumuşak su balıkları besleniyor ise aqutan ile beraber kullanılmasında fayda vardır.

Sera Nitrivec: Filte ve akvaryum suyu için biyokültürdür. Doğal bir şekilde amonyum ve nitriti bozar.

Sera Toxivec: Süs balıklarını ve omurgasızları klorin, nitrit, amonyak ve ağır metal zehirlenmelerinden korur. Akvaryum suyunda bu toksit maddeleri hemen temizler arıtma bakteri için ideal koşulları oluşturur.

Sera Mineral Salt: Musluk suyunu, doğal suda yer alan minerallerle biyolojik olarak doğru miktarlarda zenginleştirir.

, , , , , , , , , , , , ile etiketlendi