Su Kimyası Ve Değerleri

Süs balıkları ve su bitkileri geldikleri yerlere su şartları isterler. Günümüzde tüm süs balıklarının çoğunun yetiştirilmelerine rağmen hala örneğin tropik yağmur ormanlarındaki gibi yumuşak ve kirlenmemiş su veya Doğu Afrika göllerinde olduğu gibi hafif alkalili su gerektirirler. Dolayısı ile akvaryumlarımızdaki kısır döngünün nasıl oluştuğunu ve nasıl işlediğinin kuşkusuz ki en önemli yapı taşları gH, kH, pH, NH4 / NH3, NO2, NO3, Fe, O2, CO2, CU, PO4, Cl’ dir. Bunların açılımları aşağıdaki gibidir.

A-) gH-(Toplam sertlik): Suyun toplam sertliği kalsiyum ve magnezyum tuzlarının birikimi ile tespit edilir. Toplam sertlik balığın, mikroorganizmalarının ve bitkilerin büyümesini etkiler. Akvaryumlarda beslenen süs balıklarının çoğu için uygun değerler 6 ile 16 dgh arasında değişir tek balığın kendini iyi hissettiği gH-değeri süs balığınızın toplu bir akvaryuma konduğunda pek fazla değişmemelidir. Çoğu süs balıklarının menşe memleketlerinde toprak minerallerinden yoksundur. Dünyanın birçok yerinde ise tam tersidir. Yağmur topraktan kalsiyum ve magnezyumu çözer ve suyu bu şekilde sertleştirir.
– Çok yüksek toplam sertlik: Sera super peat ile filtreleyin veya Güney Amerika gibi yumuşak tropik su menşeli balıklar için doğal turba özleri, izleme elemanları ve humin asitlerine sahip sera morena ekleyin böylece balığın doğasına uygun şekilde yumuşak su olur.
– Çok düşük toplam sertlik: Sera gH plus ile yükseltin; daha sert su ile kısmı su değişikliği.

B-) kH-(Karbonat Sertliği): Karbonat su sertliği karbonik asitli kalsiyum ve magnesyum bileşiklerinden oluşur. Yeterli karbonat sertliği pH değerini sabitler. Karbonat sertliği akvaryumda biyolojik ayrışım işleri ve bitkilerin karbondioksit tüketiminin neden olduğu değişimlere karşı tampon görevi görür. Karbonat sertliği tehlikeli pH düşüşlerini (asit düşmesini) önler. Güçlü pH değişiklikleri balığa zarar verir. İstikrarlı pH değerlerini sağlayan tavsiye edilen karbonat sertlikleri: 5 ile 10 dkH arasıdır.
– Çok yüksek karbonat sertliği: Sera pH-minus ile veya yumuşak su ile kısmi su değişiklikleri ile düşürün veya sera super peat ile filtreleyin.
– Düşük karbonat sertliği: KH-plus ile yükseltin.

C-) pH-değeri: pH-değeri suyun asitli, nötr veya alkalinli olup olmadığını gösterir. Tür ve orijinlerine bağlı olarak balık ve bitkiler asitli, nötr veya alkalinli su gerektirirler. pH düştükçe su asitliği artar,ve pH yükseldikçe daha alkalinli olur. pH değeri logaritmik bir değerdir. Bu şunu ifade eder: pH-değeri 7 olan su pH-değeri 8 olan suya göre 10 kat daha asitlidir, pH değeri 6 olan su 100 kat daha asitlidir. Bu nedenle kesin ph değeri akvaryum biyotopu için esastır.
– Yüksek pH değeri için: Sera pH-minus, super peat ile filtreleme ve kısmı su değişikliği.
– Çok düşük pH değeri için: Sera-pH plus, daha alkalili su değişikliği, fakat amonyum kirliliğinin tespit edilmesi kaydı ile…

D-) NH4/NH3-(Amonyum Amonyak): Her evde olduğu gibi örneğin yiyecek artıklarından, düşen yapraklardan veya balık atıklarından kirleticiler veya bahçe havuzunda ortaya çıkar. Sera nitrivec ile akvaryumda bulunan yararlı bakteriler önce amonyum, sonra nitrit ve son olarak nitrata dönen nitrojen içeren bu atıkları işler. İyi dengelenmiş bitki topluluğu çalışan anaerobik akışı nitratı filtreye atar. Yüksek amonyum düzeyleri zarar görmüş veya daha gelişmemiş bakteri aktivesini gösterir,. Örneğin su değişimi veya yeni kurma. Eğer pH değeri 7’nin üzerinde ise, daha yüksek miktarda amonyum amonyağa dönüşür ve bu balık için zehirlidir. Hatta 00,2 mg/l’den yüksek amonyak düzeyi bile uzun vadede solungaçların zarar görmesine neden olur. 0,5 mg/l veya yukarı seviyelerinde süs baliği için akut boğulma tehlikesi vardır.

E-) Çok yüksek Amonyum/Amonyak düzeyleri: Kısmı su değişimi, acil durum, önemli olarak: Balık tolere edilebiliyorsa pH değerini düşürün, sera nitrivec ile sabitleyin, filtreyi kontrol edin, balık sayısını azaltın, tasarruflu besleyin, daha fazla bitki ekleyin.

F-) NO2-(Nitrit): Çözülme işleminden sonra ortaya çıkan nitrit konsantrasyon çok yoğun ise güçlü bir kan zehridir. Tespit edilebilen nitrit düzeyleri su kirliliğidir. Akvaryum ve bahçe havuzlarındaki balıklar 3,3 mg/l ve yukarısında akut tehlikeyle karşı karşıyadır.
– Ntrit düzeyi (NO2)0i3-0,0mg/l (nitrit nitrojen[NO2-N]düzeyleri 0,1- [color=red]0,3mg/l’ye eşittir): Akvaryumunuza sera nitrivec ekleyin. Filtrelerin uygun çalişip çalışmadığını, çok fazla yiyecek verilip verilmediğini veya balığın kayıp olup (ölmüş) olmadığını kontrol edin.
– 0,9mg/l’den itibaren NO2(0,3 mg/l NO2-N düzeyine eşittir): Aşırı su kirliliği, kısmi su değişikliği yapın, nitrivec ile ayarlayın. Su kirliliğinin nedenini araştırın ve elimine edin.
– 3,3 mg/l’den itibaren NO2(1,0mg/l NO2-N düzeyine eşittir): Hemen suyun %30’unu değiştirin ve yukarıdaki işlemi yapın. 12-24 saat sonra %30 su değişimini tekrarlayın.

G-) NO3-(Nitrat): Nitrat ikinci çözülme aşamasıdır. Nitrojen içeren maddelerin çözülmesi sırasında oluşur ve musluk suyu ile de akvaryum suyuna karışabilir. Nitrat düzey 50 mg/l’nin üzerinde ise balıklar ve bitkiler canlı olmayacaktır ve yosun hızla büyüyecektir. Düzeyin 20 mg/l’yi aşmaması gerekir.
– 20 mg/l üzerinde nitrit düzeyi: Sera Bia Denitor’u veya sera sporax’lı bir yavaş akış filtresine takın. Her 100 litre su için 1 litre sporax veya toplam her 3 metre balık boyu için kullanıldığında biyofilitrede ciddi nitrat çözülmesi gerçekleşmiş olacaktır. Bunun için filtreye sera nitrivec ile aktifleştirin. Hızlı büyüyen bitkiler ekleyin. Düşük nitratlı sulara sıkça kısmı su değişiklikleri yapın. Balık ve yiyecek miktarını düşürün.

H-) Fe-(Demir): Demir tüm süs balıkları için önemli besindir. Düşük demir bitkileri olumsuz etkiler, fakat çok yüksek demir balıklar ve bitkiler için zararlıdır. Her tür demir bitkiler tarafından alınmaz. Bu nedenle musluk suyundaki demir zararlı olabilir. Sararan yapraklar az demirin belirtisidir.
– Yetersiz Demir: Akvaryumda sera florena (sıvı gübre) ve florenette A (tablet gübre) kullanarak gübreleyin. Aktif maddeler florenette A ve T den yavaşça bırakıldıklarından ve kökler tarafından hemen alındıklarından gübre tabletleri demir test kitleri ile izlenemez.
– Çok fazla demir: Kısmi su değişikliği.

I-) O2-(Oksijen): Oksijen balık ve akvaryum canlıları için esastır. Bitkilerde geceleyin bir miktar oksijen isterler. Oksijen düzeyi, su ısısı, su çalkantısı, türler, balık ve bitki adeti ve yiyecek miktarına bağlıdır. Oksijen azlığı ciddi solunum yetmezliğine ve ekstrem durumlarda balık ve bitkilerin boğulmasına neden olur.

J-) CO2-(Karbondioksit): Karbondioksit besinler için önemli bir besindir. 10 ile 40 mg/l arasındaki bir co2 düzeyinin yeterli olduğu görülmüştür. Akvaryum balıkları da kendilerini bu şartlar altında iyi hissederler. Karbondioksit testi günlük olarak test edilmesi gerekmektedir.
– Yetersiz CO2: Sera fertillizaton system (CO2gübreleme sistemi ) ile karbondioksit ilave edin.
– Çok fazla CO2: CO2 ilavesini azaltın, seramic CO2 control system ile CO2 düzeyi ve pH değerini otomatik olarak düzenlenebilir.

K-) Cu-(Bakır): Bakır, balıklar ve omurgasızlar ve mikro organizmalar için çok önemlidir. Bakır akvaryuma veya havuz suyuna musluk suyu ile bakır içeren su arıtma faaliyetleri sonucu girebilir. Fazla dozu önlemek için bakır düzeyinin dikkatle izlenmesi gerekir. 0,3 mg/l üzerindeki seviyeler salyangozlar ve diğer omurgasızlar ,1,0 mg/l üzerindeki seviyeler tatlı ve tuzlu su akvaryumlarındaki tüm canlılar için öldürücüdür.
– Çok Fazla Bakır: Bakırsız su ile büyük kısmi su değişiklikleri, çift doz sera aquatan ile ayarlayın…

L-) PO4-(Fosfat): Akvaryumlardaki yüksek fosfat düzeyine (sıklıkla 10 mg/l’ye kadar) çok fazla balık, zengin fosfatlı besinler ve fosfat içeren bitki gübreleri sebep olur. Yüksek nitrat düzeyi artan yosun büyümesine neden olur.
– Çok yüksek fosfat düzeyleri: Haftada suyun %10-30’unu değiştirin, akvaryumunuza hızlı büyüyen bitkiler ekleyin, sera phosvec ekleyin, balık adetini azaltın.

M-) Cl-(Klor): Klor musluk suyunda genellikle vardır ve yeni kurmalarda veya su değişimlerinde akvaryuma karışır. Klor 0,002 mg/l üzerindeki konsantrasyonlarda balıktaki mukoza zarlarında yanmalara neden olur. Ayrıca yararlı bakterilerin sayısını azalttığı için fitredeki kirletici çözülmesini etkiler.
– Çok fazla klor: Sera aquatan ekleyin (klorun etkilerini nötralize eder), bio döngü açısından nitrivec (yararlı bakteriler) ekleyin.

Sera Rehber

, , , , , , , , , , , ile etiketlendi

Yoruma kapalı.