Yapay Kuraklık ve Yağmur Sezonu

Çoğu tropikal kökenli balık türü, doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler. Bu türlerin yumurtlama zamanı pek çok kez yağmur sezonu başlangıcıdır. Bunun sebebi yağmur sezonuyla beraber artan besin kaynakları ve yavru balıklar için yiyecek bulma ve avcılardan saklanma imkanlarının çoğalmasıdır. Yağmur sezonu başlangıcında meydana gelen değişimlerin çoğunu mümkün olduğu kadarıyla akvaryumlarda kurgulamak (yapay olarak canlandırmak) başka şekilde üremesi çok zor olan türler için tek yol olabilir. Birçok türün üremesi o denli basittir ki, yazının devamında açıklanan ve sıklıkla hantal bir işleyişe sahip metotları kullanma ihtiyacı duymazsınız. Fakat belirli türler ve tür grupları için bu yöntemlere ihtiyaç olabilir. İlk olarak; bazı tür ve tür gruplarını üretmek için genel kuralları deneyin. Eğer başarılı olamazsanız, yazıda geçen önerileri uygulayın.

Yavru PiranhaMetinde sözü edilenler, Güney Amerika’da bulunan Amazon ve Rio Negro gibi yağmur ve kuraklık sezonunu gösteren bölgelerden gelen balık türlerinin üretilmesi için kullanılan yolların derlenmiş halidir. Bilgi ve fikirler kitapları, yazarın arkadaşlarını ve interneti kapsayan pek çok farklı kaynaktan toplanmıştır. Ayrıca yazarın Güney Amerika çıkışlı kedi balıkları ve tetralara yönelik üretim tecrübelerine dayanmaktadır.

Simule edilmiş yağmur ve kuraklık sezonu periyodu uygulaması yaklaşık 4 haftalık süreye tekabül eder. Daha basit yöntemi kullananlar, üretiminin çok zor olarak değerlendirildiği Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp., ve Siamese algae eaters türlerini üretebilmişlerdir.

Doğada Yumurtlamayı Tetikleyen Unsurlar

Yağmur sezonunu başlangıcında meydana gelebilen ve türleri yumurta bırakmaya teşvik etmesi olası değişiklikler aşağıda liste halinde belirtilmiştir. Listeleme yapılırken özel bir sıra takip edilmemiştir ve çeşitli türlerin hangilerine ihtiyaç duyduğu tam olarak bilinmemektedir.

1. Düşük basınç: Kuraklık sezonu sonunda, uzun bir yüksek basınç döneminden sonra yağan ilk yağmurlara bağlı olarak, barometrik basınç düşer.

2. Artan yiyecek kaynakları: Kuraklık sezonunun sonu boyunca süren açlık periyodunu takiben, yiyecek kaynakları büyük ölçüde artar. Bazı türler kuraklık sezonu sonunda iskelet gibi görünürler. Ve belki de bir aydan fazla yiyeceksiz kalmış durumdadırlar. Bazıları birtakım gıdaları temin etmek için kaya ve taş döküntülerini bile yerler.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim: Kuraklık sezonu boyunca, dipte mesken tutmuş hayvanlar (kırmızı sivrisinek larvaları) ve çürüyen bitki kısımları kıt yiyecek kaynaklarını oluşturabilir. Yağmur sezonu başladığında yiyecek kaynaklarında değişim baş gösterir. Yüzeyde bulunan böcekler (özellikle beyaz ve belki siyah sivrisinek larvaları ve diğer su böcekleri ), çiçek polenleri, tohumlar, meyveler, taze yapraklar ve yumurtalar, erken yumurtlayan türlere ait yavru balıklar ve kurbağa larvaları vs. besin çeşitliliğinde meydana gelen değişime örnek teşkil eder.

4.Artan su akışı: Yağmurlar suyun akış hızının artmasına neden olur. Balıklar daha aktif olurlar. Bazı türler daha sakin ve uygun yumurtlama alanlarına ulaşmak için akıntıya ters yönde göç ederler.

5.Artan oksijen seviyesi: Su yüzeyine yağan yağmur damlacıkları, su içindeki oksijen seviyesini yükseltir. Artan su debisi de oksijen düzeyinin yükselmesine neden olur. Yavru balık ve yumurtaların hayatlarının ilk birkaç günü boyunca canlı kalmaları için, çoğunlukla yüksek oksijen seviyesine gereksinimleri vardır.

6. Suda çözünmüş maddelerin dilusyonu: Kuraklık sezonu ne kadar uzun sürerse, suyun tuttuğu o kadar fazla tuz, humik maddeler ve organik materyalin su içi derişimi artar. Yağmur yağmaya başladığında bu substansların yoğunluğu, yağmurun seyreltici etkisinden (dilusyon) dolayı düşer. Nehir ve akarsular sertlik derecesi sıfır olan yağmur suyuyla dilüe edilir (sulandırılır). Yağmur suyu böylelikle suyun sertlik derecesini ve çoğu kez Ph ‘nı bile düşürür.

7. Su sıcaklığındaki değişim: Çoğu kez bulutluluk ve soğuk yağmur suyundan dolayı çoğunlukla su sıcaklığı azalır. Yüksek arazilerde sıcaklık farklılıkları alçak bölgelere kıyasla genellikle daha fazladır.

8. Su derinliğindeki değişim: Artan su hacmi derinliğin de artmasına sebep olur. Dolayısıyla dipteki su basıncı artar. Balıklar yüzmek için daha dikey alanlara sahip olurlar. Nefes almak amacıyla yüzeye çıkması gereken türlerin hava mesafeleri uzamış olur.

9. Ulaşılabilir yumurtlama sahaları: Yağmur sezonu sonunda çoğunlukla sadece nehir ve akıntıların orta bölümlerinde su bulunur. Ve çok az bitki ve saklanma alanı  mevcuttur. Balıklar, artan su seviyesi sonucu taşkınlarla oluşmuş ve bünyesinde bitkiler, kökler, ağaç gövdeleri ve gölgeleri bulunduran yeni alanlara ulaşabilirler. Böylece yumurtalarını saklayabilecekleri ve yavru balıkların daha iyi saklanma koşullarını elde edeceği yumurta dökmeye uygun arenalara kavuşurlar.

10. Işık seviyesindeki değişim: Işık miktarı ve süresi, yağmurlara bağlı bulutlanmadan dolayı azalır. Aşırı yoğun yağmurlar boyunca günün bazı bölümleri çok karanlık olabilir. Işığa kavuşmadan önce, gökyüzündeki daha fazla bulutla kararma süresi sabah vakitlerinde daha uzun sürer. Kararma geceleri daha hızlıdır. Işığın geliş açısı bile yıl içinde değişkenlik gösterir. Ekvatora olan uzaklık ne kadar fazlaysa, değişkenlik o derece fazladır. Bazı türlerin yumurtlamak için nerdeyse tamamen karanlık bir ortam istediklerini aklınıza not edin.

11. Bitkisel plankton seviyesindeki artış: Yağmur sezonunda bazı su kaynaklarındaki miktarlar artar. Bu durum küçük yavru balıklar için besin kaynaklarının var olması anlamına geldiğinden dolayı, yetişkin balıkların yumurtlamalarına da işaret eder.

12. Yılın doğru zamanı: Belirli türlerin çok sıkı biyolojik saatleri vardır. Biyolojik saat yaşadıkları bölgede meydana gelen yağmur ve kuraklık sezonlarının oluşma zamanlarıyla ilişkilidir.

13. Yumurta döken diğer balıklar: Yumurtlayan bir balıktan su içine salınan hormonlar, diğer türleri yumurta bırakmaya sevk edebilir.

14. Ses: Yağmurun su yüzeyine çarparak çıkardığı ses bile bazı türlerin yumurtlaması için sinyal özeliği taşıyabilir. Belki gök gürlemesi de.

Bütün bunları akvaryumlarda nasıl canlandırabiliriz?

Aşağıda yumurta dökmek için yukarıda listelenmiş olan farklı uyaranların taklidi olarak nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneriler yazmaktadır. Hangilerinin seçilip uyarlanacağı, üretimi yapılacak türe bağlıdır. Bazı türler çok azına gereksinim duyarken (iyi besleme, soğuk sıcaklıkta su değişimi, vb.), bazı türler listedeki maddelerin çoğuna ihtiyaç duyar.

1.Düşük basınç: Çoğu kimse balıklarının ,düşük basınç süresince yumurtladığını ifade eden yazılar yazmıştır. Bununla birlikte çoğu vakada aynı balık türleri , uygun şartlar sağlandığı takdirde yüksek basınçta da yumurtlatılabilmiştir. Düşük basıncı tanklarda canlandırmak tabi ki imkansızdır. Bu yüzden hava tahminlerinden gözünüzü ayırmayın ve düşük basınç dalgasının bulunduğunuz mevkiden geçtiği süre boyunca taklidi yağmur sezonu uygulamasına başlayın. Barometre kullanmanız hava basıncının ne yönde olduğunu kontrol etmeniz açısından yararlı olabilir.

2. Artan yiyecek kaynakları: Yumurtlatma girişiminde bulunduğunuzda eğer balıklarınızın kondisyonu iyiyse, balıklar birkaç hafta aç kalmayı başarabilirler. Tekrar beslemeye başladığınızda, bu balıklarınızın üremeyle alakalı içgüdülerinin tetiklenmesine ve yumurta dökmelerine neden olacaktır.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim: Besin çeşitlerindeki değişim yumurta dökmeyi tetikleyebilir. Yağmur sezonu başlangıcında güney Amerika’nın bazı sucul bölgelerindeki sivrisinek larvalarının miktarı artış gösterir. Balıklarınızı akvaryum ortamında kurgulanan yapay yağmur sezonu başlangıcı boyunca larvayla beslemeniz, yiyecek değişimini taklidi olarak tatbik etmeniz demektir.

4. Artan su akışı: Bu problem çeşitli filtre ve pompa ekipmanlarıyla kolaylıkla çözülür. Bazı türler yumurtalarını tank içinde akıntının en güçlü olduğu yerin yakınına bırakırlar. Örneğin filtrenin drenaj borularının önüne.

5. Artan oksijen seviyesi: Hava taşı ve hava teminli filtre kullanın. Filtreden gelen suyun yüzeye çarpmasını sağlayarak da yüzey sarsıntısı vasıtasıyla yoluyla sisteme oksijen sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda hava difüzörü de kullanılabilir.

6. Çözünmüş maddelerin su içindeki yoğunluğu: Sahte kuraklık sezonu boyunca akvaryumunuzdaki humik substans (örneğin peat ve akça ağaç kozalağı) ve tuz yoğunluğunu (örneğin kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat) daha yüksek düzeyde inşa edin. Sonra, sahte yağmur sezonuna başladığımızda, mümkün olduğu kadar yumuşak suyla (mümkünse RO suyu) sulandırma yapın. (Seyreltme)

7. Su sıcaklığındaki değişim: Kuraklık evresi boyunca akvaryum su sıcaklığını yüksek tutmak için suya batırılabilir ısıtıcı kullanın. Bazı türlerin çok sıcak ve çok soğuk koşullara tahammül edemediğini ve bazı türlerin yumurtlamak için yüksek sıcaklığı tercih ettiği aklınızda bulunsun. Belki bu türler yumurta bırakmak için, taşkına maruz kalmış ve güneşin ısıttığı otluk sığ suları araştırırlar.

8.Su derinliğindeki değişim: Kuraklık sezonu boyunca su seviyenizi normal miktarın %25’ ine düşürün. Yağmur sezonu başladığında 2-3 günü aşkın bir sürede eski seviyesine yükseltin.

9. Elde edilebilir yumurtlama alanları: Bitkileri ve dekorasyonu değiştirin.Eğer kum kullanmıyorsanız kaplara bitki dikin ve mağara yada köklerin yanına hazırladığınız bitkileri yerleştirin.Böylece yumurtlama faaliyetleri için daha uygun yeni ortamlar elde etmiş olacaksınız.

10. Işıktaki değişim: Işık yoğunluğu: Birkaç lambayla aydınlatılan akvaryumlarda birisi hariç diğerlerini kapatmak kolay bir uygulamadır. (Veya sadece daylight kullanılabilir). Diğer bir yöntem olarak, lambaları kağıt yada benzer bir malzemeyle kaplamak suretiyle ışık yoğunluğu kısıtlanabilir. Işık süresi: Ekvatorda bütün bir yıl boyunca ışık süresi yaklaşık 12-14 saattir. Ekvatordan uzaklaştıkça sezonlar arasındaki ışık süresi farklılığında artma olur. Aydınlanmayı hem sabahları ve hem geceleri 1-2 saate kadar kısaltın. Bu iş için zamanlayıcı kullanın. Işığın geliş açısı: Ev akvaryumlarında uygulamak mümkün zordur.

11-Artan bitkisel plankton düzeyi: Tanklarda bunu kolaylıkla taklit etmek mümkün değildir. Fakat infusoria denenebilir. Infusoria yumurtlamayı teşvik etmese bile, çok küçük yavru balıkların yararlandıkları ilk besin olmasından dolayı faydalı bir uygulamadır.

12- Yılın doğru zamanı: Vahşi doğadan yakalanan balıklar için uyguladığımız taklidi yağmur sezonunun, geldikleri çevredeki yağmur sezonuyla aynı zamana denk gelmesi gerekebilir. Elinizdeki türün nereden geldiğini ve geldiği bölgedeki yağmur sezonunun ne zaman meydana geldiğini mutlaka araştırın. Akvaryum üretimi balıkların genellikle ne zaman yağmur sezonu olduğunu saptayacak duyuları vardır. Ve yıl boyu üretilebilirler. Aynı durum doğadan yakalanan yavrular için de geçerli olabilir. Eğer hiç yağmur sezonu tecrübeleri yoksa, onları farklı zamanlarda üretmek, vahşi doğada çoğaldıkları normal zamana nispeten daha kolay olabilir.

13. Yumurta döken diğer balıklar: Kolaylıkla yumurta döken bir türün, üretimi daha zor bir türle beraber barındırılmasına imkan tanıyın. Bu uygulama doğal hormon tedavisi tedavisi gibi çalışır. Diğer alternatif ise ayrı tanklarda barındırmak ve kolay üreyen türün tankından diğerine (zor yumurta dökenin tankına) su ilavesi yapmaktır.

14. Sesler: Suyu tanka ilave ederken üzerinde çok fazla sayıda küçük delikler bulunduran plexi-glass kullanın. Bu şekilde suya düşen damlaların çıkardığı gürültü, doğada yağmurun su yüzeyine yağarken çıkardığı sesin yapay bir uygulaması olacaktır.

Yetiştiriciler tarafından kullanılan ilave fikirler:

* Kuraklık sezonu boyunca filtrelerinizde kireç taşı bulundurun. Bu suyunuzun sertliğini arttıracaktır. Fakat bazı türlerin yumurtlamasını sağlayan kimyasal bir değişim olabilir .

*İyi beslenmiş olan balıklarınızı, optimum şartlardan yoksun olan bir tanktan, yumurtlamak için uygun koşullara sahip başka bir tanka taşıyın. Bu taşıma işlemi kendi başına diğer tüm değişen unsurlarla beraber çalışarak balıklarınızı yumurta dökmeye teşvik edebilir. (Birçok tetrayı üretmek için iyi bir yol)

Üretim planı için öneriler:

Üretimi söz konusu olan tür için uygun büyüklükte tank seçin. Tankın yalnızca %25 i dolu konumdayken bile yeterli hacmi sağlayacak ebatlarda olması gerekir. En önemli konu oksijen seviyesinin, filtre ve hava taşı olmaksızın yeterli yükseklikte tutulmasıdır. Saklanma alanları ve birkaç bitki ayarlayın. Tankınızın Kuraklık sezonunun sonunu taklit etmesi gerekir.

*Dip materyali

Dip malzemesinin kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmaya açıktır. Müşterek kanaat bazı kum çeşitlerinin olması yönündedir. Ama peat veya filtre ipliği de kullanılabilir.Kullanılan taban materyali yararlı bakterilerin çoğalacağı yüzeylerin artmasına yardımcı olacaktır.

Taban malzemesinin avantajları:

-Bazı türler koyu renk dip malzemesini tercih ederken, diğerlerinin tercihi soluk olanlarıdır. Bazı soluk renkli Corydoras’lar soluk malzemeyi tercih ederler.

-Çoğu tür yiyecek bulmak için tabanı araştırmayı sever.

-Tabanda ikamet eden yavru balıklarda mantar enfeksiyonu riskini azalır.

-Tabana düşen yumurtaların ebeveynleri tarafından bulunması ve yenilmesi daha zordur.

-Dip yansımasını engeller.

Taban malzemesinin sakıncaları:

-Bütün yiteceklerin tüketilip tüketilmediğini görmek zordur.

-Tabandaki kumu yada peat’ı vakumlamadan temizlemek zordur.

* Eğer balığınızın nasıl yumurta döktüğüne dair bilginiz yoksa, her şeyin birazını içeren bir tank ortamı kurmalısınız. Kullanılan değişkenlik arz eden bitkiler; geniş yapraklı bitkiler (Java fern, Echinodorus, Anubias, and Hydrocotyle), ince yapraklı bitkiler (Myriophyllum, Cabomba, and Egeria) dar yapraklı bitkiler (Vallisneria) ve diğerleridir. (Java moss, Najas) Büyük bitkiler kolaylıkla uzaklaştırmak amacıyla saksılarda ekilebilir. Çeşitli çaplarda plastik borular ve kökler kullanın. Plastik bitkiler canlıların yerine kullanılabilir. Plastik bitkiler kolaylıkla dezenfekte edilebilir ve salyangozlardan temizlenebilir.

* Tankın suyu, içerisinde daha önceden balıkların yaşadığı akvaryumdan temin edilmelidir ve aynı sıcaklık derecesinde olmalıdır. Suyun son zamanlarda periyodik değişiminin yapılıp yapılmadığından emin olun. (Düşük nitrat ve nitrit seviyesi)

* Debisi ayarlanabilir filtre ekipmanları kullanılması gerekir.

* Lamba başlığının yüksek seviyeli ışık verebilmesi gerekir.

* Isıtıcının taban boyunca (zemine) monte edilebilmesi gerekir. Ayraca kolay kalibre edilebilmelidir. Tamamen suya batırılabilen kaliteli bir ısıtıcınız olduğundan emin olun.

*Akvaryum kenarlarını ve tavanını kağıtla kaplayın. Bu işlemin amacı, oda içinde hareket ettiğinizde balıklarınızın korkmasını engellemektir.

* Yumurtlatma girişiminden önce siyah veya beyaz sivrisinek larvasıyla besleme yapmayın.

* Kullandığınız malzemelerin peat (siyah tercih edilir.), akça ağaç kozalağı, yaprağı, peat özütü veya kullanmak istediğiniz her neyse o olduğundan emin olun. Sisteme peat vs. eklediğinizde karbonat sertliğinin yaklaşık 2-3kH olduğundan emin olmalısınız. Çünkü düşük pH seviyelerinden kaçınmanız gerekir.

* Üretim için yetişkin sağlıklı balıklar seçin. Ayrıca türe bağlı olarak değişen dişi erkek orantısına da balık seçimi yaparken göz ardı etmeyin. Balıklarınızı üretim tankına koyun. Balıklarınızın iki haftalık kuraklık sezonunda hayatta kalabilmeleri için iyi beslenmiş olmaları gerekir.

Simulasyon (kuraklık ve yağmur sezonu yapay canlandırma) planı:

Yağmur sezonunun sonu

Hala biraz yiyecek mevcuttur. Su seviyesi azalmaya başlamamıştır.

1. Gün: Normal beslemenin yaklaşık %10’ u kadar besin sağlayın. Işık seviyeleri bu devrede tam güç (tam aydınlık) ve karanlık (bulutlu,puslu) arasında olmalı ve takribi 14 saat ışık sağlanmalıdır. Filtreler son hızda çalıştırılır.

2. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Normalin 1/10 u kadar besleyin. Karbonat ve toplam sertliğin her birisini 1 derece yükseltmek için, bir miktar kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat eklemesi yapın. Bitkiler için ürün talimatlarına göre dozajını ayarladığınız bitki gübresinden ekleyin. (Suya daha fazla çözünmüş tuz kazandırır.)

3. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Beslemeyi atlayın. Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın.

4. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Toplam ve karbonat setliğini her birisi için 1 derece arttırın. Normalin 1/10 u kadar besleme yapın. Suya peat, akça ağaç kozalağı, yaprağı vs. ekleyin. İlerleyen günlerde suya bu öğeler tarafından tanen, tannik asit salınacaktır.

Kuraklık sezonu başlangıcı:

Yiyecek kaynakları azalır ve kesilir. Su seviyesi ve akıntı düşer. Arta kalan suyun sıcaklığı yükselir.

5. Gün: Su seviyesini yaklaşık % 10 azaltın. Beslemeyi es geçin. Sıcaklığı yaklaşık 1 derece yükseltin. Ayarlanabilir filtreler yardımıyla akıntıyı azaltın. pH’ı kontrol edin.

6. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Normalin 1/10 u kadar besleyin.

7. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 düşürün. Toplam ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın. 21. güne kadar beslemeyi durdurun. Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın.

8. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.

9. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Toplam sertlik ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın. Hava taşlarının çalışmasına son verin. Filtreleri çıkartın ve temizleyin. Çıkarttığımız ve temizlediğimiz filtre ekipmanlarını diğer başka alıp, çalışır konumda bırakın. Çünkü 1 hafta içinde tekrar lazım olacaklar ve o ana kadar üzerlerindeki bakteri kolonileşmesinin oturmuş olması gerekiyor.

10. Gün: Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın. Su seviyesinin tank kapasitesinin %25 ine kadar düşürülmesi gerekir. Sıcaklık 28 derece civarı olmalıdır. Suya peat, akçaağaç kozalağı, yaprağı vs. ekleyin. Bitki gübresi ilavesi yapın. Aydınlatmayı maksimum seviyeye getirin. Yüzen herhangi bir bitkiyi uzaklaştırın. Infusoria kültürüne başlangıç yapın. pH ı kontrol edin.

11-19. Gün: Balıkları kendi başlarına huzur içinde bırakın. Müdahalede bulunmayın.

Yağmur sezonu başlangıcı:

İlk bulutlar gökyüzünde görülebiliyor ancak henüz yağmur yağmaya başlamadı.

20. Gün: Diğer tankta çalışmakta olan filtreleri temizleyin. Aydınlatmayı hem süre hem de yoğunluk olarak azaltın. (süreyi 10 saate çekin). Peat’ı, yaprakları ve benzer malzemeleri çıkartın. pH kontrolü yapın.

İlk yağmurlar:

21. Gün: Yüzen bitkileri tekrar geri koyun. Balıklarınızın yumurta dökmek için kullanacağı tipte bitkilerin sayı ve çeşidini arttırın. Temiz ve Mümkün olduğu kadar yumuşak (tercihen R.O suyu) su ilavesinde bulunun. Ekleyeceğiniz su tank hacminin %20 sine denk olmalı. Eklenen suyun tank sıcaklığından yaklaşık 3 derece daha düşük olması gerekir.Filtreleri yerleştirin ve eğer mümkünse yarı randımanda çalıştırın. Amazonda yoğun bulut kümelerinin yaptığı etkiyi canlandırmak için, gün ortasında ışıklar 2-3 saat kapatılabilir. Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın. Biraz sivrisinek larvası ve yumurtadan yeni çıkmış brine shrimp (tuzlu su karidesi) ile besleme yapın. Suya yüzeysel bir bulutluluk havası kazandırmak için infusoria ekleyin.

22. Gün: Tank içi sıcaklıktan yaklaşık 5 derece daha düşük sıcaklığa sahip ve miktar olarak da tank hacminin %20 sine tekabül eden su ilavesinde bulunun. Filtreleri tam güç çalıştırın ve akvaryuma geri dönen suyun yüzeye çarparak gelmesini sağlayın. Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın. Çok fazla ve sık sık besleme yapın. Suya hafiften bulutluluk kazandırmak için infusoria ekleyin. Ürün talimatlarındaki belirtilen miktarlara göre bitki gübresi ve vitamin takviyesi yapın.

23.Gün: Tank hacminin %20 sine eşdeğer hacimde su ekleyin. Tanka eklenen su sıcaklığının tanktaki sıcaklığa göre 5 derece daha düşük olması gerekir. Düşük seviyeli havalandırma ekleyin. Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar düşürün. Çok fazla besleyin. Suyu yüzeysel bulutlu bir hale getirmek için infusoria ekleyin.

24. Gün: Eğer balığınız düşük sıcaklığa tolerans gösterebiliyorsa ısıtıcıları kapatın. Havalandırmayı yarı düzeyde çalıştırın. Tankı tam olarak doldurun. İlave edilen suyun sıcaklığı tanka nazaran 5 derece daha düşük olmalı. Mümkünse tank sıcaklığını düşürmek için gece boyu pencereleri açık bırakın. Çok fazla besleme yapın. Suya yüzeysel bulutluluk katmak için infusoria ekleyin.

Yağmur sezonunun zirvesi:

25.Gün: Havalandırmayı son hızda çalıştırın. %50 su değişimi yapın. Çok fazla besleyin.

26.Gün: Balıklarınız yumurta dökene kadar 25. gündeki gibi devam edin.

Kaynak: www.corydoras.net
Yazar: Kristian Adolfsson
Çeviri: www.aquarticles.com

, , ile etiketlendi

Yoruma kapalı.